2022-05-18

Ден: 13.11.2010

Преди срещата По случай днешното посещение на руския премиер-министър у нас, бе пуснат хитът на Тържествена чалга...