2023-12-04

Ден: 25.11.2010

Огромни опашки и блъсканица, незапомнени от времената на социализма и купонната система, се образуваха преди отварянето на...