2024-04-21

Ден: 14.05.2010

Съдът в Гевгелия (Македония) назначи  психиатрична експертиза на Спаска Митрова. Това решение ни припомни методите в някогашния...