2023-06-01

Ден: 23.11.2009

Уникални снимки от фронтовете на Балканските войни и Първата световна война, както и пощенски картички от началото...