Home » Избрано

Правителство на крайното време

2009.07.28 Един коментар
Spread the love

Author:  Юлиан Попов

България има ново правителство. То ще е вероятно четвъртото поред, което ще си изкара мандата докрай, и третото, което е пълно със загадки, защото е съставено по крайно необичаен начин. Това, което ще определи и очакванията от него, и най-вероятната посока, в която то ще потегли, е идеята за “крайното време”.

Страната е претъпкана като стар таван с неща, за които е крайно време някой нещо да направи.

И наистина онова, което засега Бойко Борисов най-ясно заяви, че ще прави, да довърши магистралите, е нещо, за което хората смятат, че беше крайно време да бъде свършено. Не е обаче само с магистралите.

Крайно време е да се уредят субсидиите на млекарите. Крайно време е да се направи смислена икономическа оценка на проекта “Белене”, а не само да се дават периодично по едни (големи) пари, за да се придвижи проектът още една стъпка в неясна посока.

Крайно време е да се прекара бърз влак до Бургас. Крайно време е да се приеме енергийна стратегия на страната (тя сега продължава уж обществено да се обсъжда, а всъщност просто да се влачи и да не се приема). Крайно време е да се реши какво да се прави с БАН. И е крайно време да се направи нещо. Крайно време е да се махне ВАК. Но е и крайно време да се появи и ясна идея какво да го замести.

Крайно време е да се спре безразборното изсичане на гори. Крайно време е да се приеме програма за увеличаване на производителността на труда в България, която, ако не се промени, според Световната банка ще остави страната след 40 години точно толкова отдалечена от стандартите на Европейския съюз, колкото е тя и сега.

Крайно време е да се подобри националната енергийна ефективност, която е също най-ниска в ЕС и обрича страната на висока енергийна зависимост, икономиката на неконкурентоспособност, хората на високи сметки за отопление и безобразни жилищни условия.Крайно време е Министерството на отбраната да престане да се занимава с имоти и строежи и да се занимае с армията.

Крайно време е да се изгради система за грижа за изоставените деца, за да не се допуска отново и отново Могилино, случаят, чиято международна публичност отбеляза началото на главоломния спад на международната репутация на България. Крайно време е да се обърне тенденцията на нарастваща езикова и математическа неграмотност сред младите.

Да не говорим за боклука на София, който се превърна в емблематична неразбория на страната. И така нататък, и така нататък.

България наистина е пълна с неща, които е крайно време да се свършат и които досега бяха просто занемарени или напълно изоставени. Вероятно първите шест месеца на това правителство биха могли спокойно да мината под лозунга, залепен на всяко второ дърво в София: “Кърти, чисти, извозва”.

За някои от нещата, за които е крайно време да се свършат, няма да стигне и цял мандат, други могат да се оправят за месец-два, като например достъпа до досиетата, за който Борисов по типичния си начин по време на откриване на спортен комплекс заявил: “Аз съм поставил като задача на парламента разсекретяване на всички досиета, за да може да се отиде и да се чете.

“Ако правителството на ГЕРБ се захване с цялата несвършена работа и свърши поне половината от нея, то ще мине за горе-долу успешно правителство. Влакове и коли ще тръгнат, ЕС ще престане да ни натяква, че не ставаме за нищо, децата ще започнат да си пишат домашните, вместо да се напиват преди училище.

Никой обаче няма да се въодушеви особено от такъв тип управление. Всяка свършена работа ще бъде посрещана със скептично вдигане на рамене и намръщена оценка: “Ами, крайно време беше.”

Избирателят е конструктивно неблагодарно същество. Неговото одобрение не може да бъде задържано с работа, която е било крайно време да бъде свършена. Той трябва да бъде постоянно изненадван, а неговите очаквания – надхвърляни. Тук e основният риск за относително експертното правителството на ГЕРБ.

Експертите знаят какво е редно да се свърши и кое е крайно време да се свърши, но правителство, което разчита на експерти, може лесно да се провали, ако това знание не е свързано с политическа воля.

Това дали знаеш как се строят магистрали и дали можеш да ги построиш няма особено значение, ако знанието ти не е подкрепено изцяло от политическа воля и власт за построяването на въпросните магистрали. Онова, по което избирателят ще оцени правителството, е умението му да върши и работа, която не е крайно време да бъде свършена.

Например по това дали ще обхване в образованието всички деца от предучилищна възраст; дали ще въведе успешна система за превантивно здравеопазване; или дали ще изгради поне един смислен музей или галерия с международно значение (не като президентския трафопост, превърнат в исторически музей); или дали ще махне всички билбордове от всички пътища; или пък нещо друго, което хората не очакват, че ще се случи или пък което не е крайно време да бъде свършено.

Засега именно тази решимост, или както някои обичат да я наричат визия, не се забелязва в правителството. Това не значи, че тя няма да се появи, но в момента от правителството на ГЕРБ се очаква да “оправи нещата”, “да спре неразбориите”, да “проговори” с ЕС и други от категорията на “крайно време е”.

Дали ще свърши онова, което е крайно време да бъде свършено, е може би най-важният практически въпрос в момента. Дали правителството ще преодолее капана на свършване на недовършеното е може би най-интересният политически въпрос.

julianpopov.com

One Comment »

 • Pesho said:

  Матрицата на Айзенхауер – какво очаква министрите

  “Аз не искам и един ден толеранс, няма кой да ни чака и една минута.” Думите са на Бойко Борисов в интервю пред “Нова тв” в деня, в който се закле в парламента като министър-председател. За разлика от предишните две правителства това встъпва в условията на криза и наистина няма време за спокойно навлизане в работата.

  Обобщавайки проблемите в отделните сектори и предварителните заявки на част от участниците в новия управленски екип, “Дневник” се опита да обобщи задачите, които заварват министрите. И да ги степенува според една от най-известните техники за планиране на работата, т.нар. Матрица на Айзенхауер, приписвана на американския президент, който е бил известен с изключителната си продуктивност и умение да се фокусира върху важното. Нейната логика е, че планирането и разпределянето на задачите се определя по два показателя – важност и спешност. Спрямо тях се прави координатна система – важни и спешни, важни и неспешни, неважни и спешни и неважни и неспешни задачи.

  Основните критерии, по които се определя коя задача в кое поле попада, са какви са приоритетите на управляващия и какви са сроковете, в които се очаква резултат. Например задачите от полето “важни – спешни” обичайно изискват бързи решения, налагане на стриктни правила, постоянно контролиране и привличане на проверени хора, с които да се разпределя работата. Постоянно функциониране на човека в този работен режим обаче води до преумора, а ефективността пада. Свършването на повече работа в полето “важни – неспешни” пък води до намаляване на кризите и по-малко дейности от графата “важни – спешни”. Това създава усещане за плавност и планираност в работата.

  Публичен сектор

  важно и спешно

  Овладяване на ръста на безработицата

  Намаляване на осигуровките

  Решаване на проблема с очертаващия се недостиг във фондовете на Националния осигурителен институт

  Решаване на проблема с недостига в бюджета на здравната каса

  Бюджетът за образованието да се разпределя според качеството

  важно, но не спешно

  Приемане на здравна карта, която да покаже от колко болници има нужда страната

  Преструктуриране на губещите лечебни заведения

  Подготовка на законодателството за включване на частните здравни фондове в задължителното осигуряване

  Смяна на представителите на здравното министерство в НЗОК, за да могат да продължат преговорите с лекарите за рамков договор за 2010 г.

  Решаване на проблема с 270-те милиона лв. дългове на болниците

  Въвеждане на системата със студентските кредити

  Приемане на нов Закон за научните степени и звания

  спешно, но неважно

  Законодателно регулиране на агенциите за временна заетост

  Старт на здравните проекти по оперативни програми “Развитие на човешките ресурси” и “Регионално развитие”

  Адекватни програми за повишаване на квалификацията на безработните

  Неспешно и неважно

  Реален старт на националните програми за кариерното развитие на учителите и за ремонт на училищата

  Да се реши дали ще има нов закон за училищното образование
  Правосъдие и вътрешен ред

  важно и спешно

  Нова антикорупционна политика и ефективно противодействие на организираната престъпност

  Подобряване на полицейското разследване

  Да заработи единната информационна система за борба с престъпността между МВР, следствието, прокуратурата, митниците и НАП

  Приемане на промени в НПК, които да намалят формализма при разследването и да улеснят доказването на престъпления, свързани с европейското финансиране

  важно, но неспешно

  Преструктуриране на полицейските служби, за да не се дублират функции с ДАНС

  Изграждане на автоматизирана система за издаване на документи за самоличност с биометрични данни (новите паспорти)

  Приемане на нов Наказателен кодекс, който да въведе нова класификация на престъпления и простъпки и различни режими за разследването им

  спешно, но неважно

  Присъединяване на Гражданска защита и тел. 112 към МВР

  Активизиране на политиката на министъра на правосъдието като председателстващ Висшия съдебен съвет, за да се приемат нови и по-обективни критерии за оценка на работата на магистратите и за кадровото им израстване

  неспешно и неважно

  Решаване на проблемите с пренаселеността и лошите условия в затворите
  Отбрана

  важно и спешно

  Да се оптимизират бюджетните разходи така, че да продължи модернизацията на армията (изграждане на информационна система, модернизиране на контингентите зад граница, на хеликоптерите МИ-24 и Ми-17, покупка на нови изтребители)

  важно, но неспешно

  Да започне работа по сливането на Щаба на отбраната (бившия Генерален щаб) с Министерството на отбраната, което трябва да доведе до по-добър контрол, намаляване на администрацията и повече прозрачност в управлението на армията

  спешно, но неважно

  Съкращаване на администрацията (военните съветници на ГЕРБ вече лансираха идеята за свиване на бройката от 1440 на 600)

  неспешно и неважно

  Армията да се освободи от ненужната техника

  Финанси

  Важно и спешно

  – Преглед на разходите с цел приключване на бюджет 2009 г. на нула или с малък излишък. По предварителен анализ това означава съкращаване на 2.1 млрд. лв.- Свързване на информационните системи на Агенция “Митници” и НАП- Намаляване на административните разходи с 15%

  – Създаване на процедури за ускорено възстановяване на ДДС (до един месец)

  Важно, но неспешно

  – Вкарване на още 250 млн. лв. в Българската банка за развитие, които да се насочат към бизнеса- Съсредоточаване на мажоритарните и миноритарните дялове на държавата в холдингови структури с професионално и прозрачно управление- Намаляване на социалноосигурителната тежест

  Спешно, но неважно

  – Подготовка за хармонизиране на данъчното законодателство в съответствие с европейското в частта за облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Заради разликите срещу България има отправено предупреждение от ЕК за започване на наказателна процедура

  Неспешно и неважно

  – Намаляване на минималния начален капитал за регистрация на ООД до 1 евро

  Земеделие

  Важно и спешно

  – Осигуряване на хлебния баланс с качествено зърно чрез интервенция на пазара или внос. Според предварителните прогнози производството трудно ще покрие вътрешните потребности от 1.1 – 1.2 млн.т

  – Свързването на регистъра на животните, воден от Националната ветеринарно-медицинска служба, с информационната система на разплащателната агенция

  – Мораториум върху изваждане на заменените гори и земи от държавния фонд

  Важно, но неспешно

  – Създаване на единна агенция за контрол по храните

  – Регламентация на представителните браншови съюзи

  – Законодателни промени за стимулиране на ползването на земеделската земя – евентуално въвеждане на поземлен данък

  Спешно, но неважно

  – Структурните промени в администрацията по места, които да позволят по-бързо одобряване на проектите, кандидатстващи за субсидии

  – Актуална агростатистика

  – Преструктуриране на агенциите

  Неспешно и неважно

  – Подобряване на взаимодействието с научните институти
  Икономика и енергетика

  Важно и спешно

  – Възстановяване на работата по оперативна програма “Конкурентоспособност на българската икономика”. За две години по нея са одобрени петдесетина проекта, което я поставя на едно от последните места

  – Промени в енергийния закон и правилата за търговия заради откритата преди три месеца наказателна процедура за пазара на електроенергия

  – Ревизии в енергийните дружества и търсене на отговорност за лоши финансови резултати и неизгодни договори, включително чрез прокуратурата

  – Проверка на големите енергийни проекти с цел преценка при кои държавата няма да се ангажира и ще ги предложи на частни инвеститори

  – Продължаване на работата по осигуряване на алтернативни доставки на газ и изграждане на новите връзки с Гърция и Румъния, разширение на хранилището в Чирен

  Важно, но не спешно

  – Ревизиране на досегашния диалог с бизнеса, по-гъвкава и адекватна политика при решаване на проблемите

  – По-ясни процедури за финансиране на малките и средните предприятия от Българската банка за развитие, увеличаване на средствата

  – Стимулиране на иновациите и инвестициите в информационни технологии

  – Подготовка на нов енергиен закон в съзвучие с приетия трети енергиен пакет от ЕК

  – Отделяне на Електроенергийния системен оператор като самостоятелно дружество в рамките на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

  – Подготовка на нов договор за доставки с “Газпром”

  – Започване на действия за създаване на енергийна борса и пазар на енергия “ден напред”

  – Промяна в енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел намаляване на участието на държавата в конкретни проекти

  – Подготовка за качване на борсата на дял от Българския енергиен холдинг, за да стане публично дружество

  Спешно, но неважно

  – Да поиска обяснение от БЕХ за какво е похарчил отпуснатите през миналата година 700 млн. лв. от бюджета

  – Да провери изпълнението на Националния план за енергийна ефективност и да поиска одит на Агенцията за енергийна ефективност

  – Публично-частно партньорство в процесите на сертификация и стандартизация, от които зависи контролът върху техниката на пазара

  Неспешно и неважно

  – Да подготви промени в Закона за ВЕИ и концепция за развитието им по видове и региони

  – Промяна на критериите при избора на проекти, които държавата подкрепя по закона за насърчаване на инвестициите
  Регионално развитие и транспорт

  Важно и спешно

  – Строителството на магистралите

  – Отдаване на незаетите плажове на общините за управление

  – Деблокиране на парите за пътища по оперативна програма “Регионално развитие”

  – Решение какво ще се прави със започнатите 150 инфраструктурни проекта, за които няма финансиране

  – Решаване на проблемите с ВиК инфраструктурата – кое министерство ще отговаря за тях, чия ще е собствеността на ВиК дружествата и т.н.

  – Проверка на готовността на проектите, които ще бъдат финансирани от оперативна програма “Транспорт”

  – Проверка на начина, по който агенция “Автомобилна администрация” контролира провеждането на шофьорските изпити и подготовката им, както и на техническите прегледи на автобуси и камиони. Мерки за справяне с корупцията.

  – Засилване на контрола върху техническата изправност на превозните средства.

  Важно, но неспешно

  – Изработването на устройствения план на страната

  – Нови правила за добив на строителни материали

  – Окрупняване на общините и областите

  – Изработването на кадастрална карта на страната

  – Решаване на проблема с незаконното строителство

  – Проверка на техническата изправност на влаковете и на обществените поръчки по доставката им

  – Преструктуриране на железниците, въвеждане на гъвкава тарифна политика на товарните превози

  -Спиране на практиката държавата да налива пари в БДЖ

  – Преразглеждане на стратегията за развитие на инфраструктурата

  Спешно, но неважно

  – Бъдещото на правителственото сити

  – Проверка на процедурата по изграждане на онлайн системата за прегледите

  – Да започнат срещи с браншовите организации

  Неспешно и неважно

  – Нефтопроводът Бургас – Александропулис

  – Засилване на контрола над агенция “Железопътна администрация”

  Екология

  важно и спешно

  Решаване на проблема с изграждането на новите регионални депа и закриването на старите общински сметища, които не отговарят на евроизисквания

  Представяне в Европейската комисия на преработен национален план за разпределение на квотите парникови газове

  важно, но неспешно

  Изграждане на пречиствателни станции в градовете до 10 хил. души до края на 2010 г.

  Приемане на планове за управление на речните басейни до края на 2009 г.

  спешно, но неважно

  Да се актуализира интернет страницата на министерството с повече информация за решенията и регулациите

  неспешно и неважно

  Да се произнесе дали ще промени целите на организациите за рециклиране на отпадъци заради намалялото потребление и изкупуване на суровини.

  http://www.dnevnik.bg

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.