2023-03-20

воден цикъл – Монтана

Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциацията на свободното слово "Анна Политковская", е изпратил до няколко...
Националната (обществена, не частна!) телевизия БНТ отказа да излъчи репортаж на кореспондентката на БНТ за Монтана Ваня...
Асоциацията на свободното слово "Анна Политковская" разпространи до медиите съобщение, информиращо за решението на Окръжна прокуратура -...