2023-09-27

Снежина Мечева

Г-жа Манджукова е сред съоснователите на Асоциацията на българските училища в чужбина, така че разговаряхме за изминатия...
И, въпреки трудностите и различното – българските училища по света се справиха и децата продължиха да работят,...
Малко се знае, че първоначално имаше само няколко училища в чужбина към дипломатическите представителства на България и...
Интервю на Снежина Мечева за Радио Пловдив, във връзка с 30-годишния юбилей на Българското училище към Посолството...