2022-01-22

професор д.п.с.н. инж. Илия Пеев

Крайно време е да се разработи и приеме Национална морска стратегия и Национална морска доктрина, които повече...