2022-01-18

общество

На младежка европейска конференция забранили на младежите да задават каквито си искат въпроси на негово превъзходителство премиера...
Неслучайно индивидуализмът в съвременното българско общество доминира над държавническото чувство. С малки изключения, в историята ни е...