2023-09-27

карта

Езиковеди от Института за български език към Българската академия на науките са създали електронна карта на диалектите...