2023-01-28

български учители зад граница

Първият курс е за преподаващи български език и литература в чуждоезикова среда и касае също сертифицирането на...
Курсът включва следните теми: - обучението по български език като чужд и като втори; - нова структура на учебните...