2022-01-18

Българи във Франция

Във връзка с продължаващата от 5 декември 2019 г. национална стачка във Франция, синдикалните организации са обявили...
Във фойаето на нашето училище "Паисий Хилендарски" и импровизирано театрално фоайе бяха изложени 25 постера, обхващащи основните...