2022-01-20

българи в Сърбия

КИЦ „Босилеград“ призовава своите дългогодишни партньори, гражданите, културните дейци и културно-просветните институции в Босилеград, както и научните...
По повод 18 години от официалното си откриване, Културно-информационният център „Босилеград”, с помощта на евродепутата Ангел Джамбазки...
Посещението на Маргарита Попова предизвика голям интерес сред босилеградските граждани, които топло и сърдечно я посрещнаха. След...
Демократичният съюз на българите постави пет скромни паметни плочи на застроената платформа в Босилеградското гробище за паметник...
Инициативна група от родители, роднини и граждани от Босилеград е събрала и изпратила подписка от 191 души...
На 11 юли т.г. Културно-информационният център на българското малцинство „Босилеград“, Военно-историческата комисия на Р. България и ЗКУ...
В резултат на задълбочаващия се процес на сътрудничеството и добросъседството между Р. България и Р. Сърбия, Културно-информационния...