2023-12-10

3 март

Културната част от програмата поеха народната певица Костадинка Танчева, придружавана от акордеона на проф. Добромир Митев от...
Прокламацията на губернатор ДеУайн е огромно признание както за България, така и за богатата история на българската...
В поздравлението се казва: "Скъпи приятели, колеги, съмишленици! Пролетта носи надежда, Свободата - вярна в утрешния ден..."
Заедно с Виенското колело в Сиатъл, стават пет световноизвестни забележителности в Северна и Южна Америка, които ще...
Освен Ниагарският водопад, мемориалният мост „Фредерик Дъглас“ във Вашингтон, антените на Willis Tower в Чикаго, и статуята...