2024-02-22

Ден: 25.07.2023

"Става въпрос за несъбрани с години установени при данъчни ревизии и неизпълнени задължения от различни фирми, но...