2024-05-23

Ден: 13.01.2023

Днес в БОКЦ ''Св. Климент Охридски'' се обучават над 130 деца. Центърът работи съвместно с множество образователни институции...