Home » Избрано

Решението, с което правителството даде права на “Шеврон” за търсене на шистов газ

2011.11.20 Един коментар
Spread the love

В Държавен вестник, бр. 47 от 21.06.2011 г.  е публикувано Решение на Министерския съвет на Р. България, с което се дава зелена светлина на “Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ – ЕООД да търси нефт и природен газ в зона от 4398 кв. км от територията на страната. Срокът на разрешението е 5 години с право на продължения. Според точка 8 от това решение правителството “допуска предварително изпълнение на решението, като приема, че отлагането на изпълнението му би довело до блокиране на проучването и добива на природен газ на територията на Република България, което е в разрез с националните приоритети”.  Важно е да се отбележи, че в съответната законова база у нас  не се прави разлика между обикновен и шистов природен газ.

 

===========================================

РЕШЕНИЕ№ 427 ОТ 16 ЮНИ 2011 Г.

за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1 Нови пазар“, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна
 
 
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 717 на Министерския съвет от 2010 г., мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
 
1. Дава разрешение на „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Цар Освободител 10, ЕИК 201234474, да извърши за своя сметка и на свой риск търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1 Нови Пазар“, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, с размер 4398 кв. км, с координати на точките от № 1 до № 12 съгласно приложението.
 
2. Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване на договора за търсене и проучване на нефт и природен газ с право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия и по ред, определени с договора за търсене и проучване.
 
3. Правата и задълженията на титуляря на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и проучването по това разрешение се уреждат с договора за търсене и проучване на нефт и природен газ.
 
4. Търсещите и проучвателните работи, предложени в офертата на „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ – ЕООД, София, са задължителни за срока на това разрешение, така както е предвидено в договора за търсене и проучване на нефт и природен газ.
 
5. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
 
6. Договорът за търсене и проучване да се сключи съобразно условията на това решение, Решение № 717 на Министерския съвет от 2010 г., конкурсните условия и изисквания в конкурсните книжа и офертата на „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ – ЕООД.
 
7. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор за търсене и проучване на нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 
8. Допуска предварително изпълнение на решението, като приема, че отлагането на изпълнението му би довело до блокиране на проучването и добива на природен газ на територията на Република България, което е в разрез с националните приоритети и стремежа към енергийна независимост на Република България и е необходимо да се защити като особено важен държавен интерес.
 
9. Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се обявява в общините по местонахождението на площта по т. 1.
 
10. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
 
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
 
Приложение към т. 1
 
Списък на координатите на площ „Блок 1 Нови пазар”
Координатна система WGS 84
 
Географска дължина
Географска ширина
1.
27.000000
43.765300
2.
28.000000
43.761200
3.
28.000000
43.743499
4.
27.969000
43.736500
5.
28.002442
43.448378
6.
28.000000
43.256597
7.
27.601900
43.256600
8.
27.601867
43.276767
9.
27.159606
43.277669
10.
27.159558
43.259661
11.
27.011711
43.259581
12.
27.011717
43.295597
Обща площ -S = 4398 кв. км

 

 

Източник:   http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=52757 

One Comment »

 • Mariana said:

  Из http://www.vsekiden.com/106884/varnentsi-demonstriraha-sreshtu-dobiva-na-shistov-gaz/

  “Над 200 варненци излязоха на протестно шествие срещу проучването и добива на шистов газ.
  Протестът е граждански и е организиран от инициативен комитет „За чиста България – Варна“. От сдружението се борят за мораториум и забрана на всякакви дейности, свързани с проучването и добив на шистов газ в България.
  На протеста са издигнати лозунги „За чиста Добруджа без шистов газ!“, „Защо подписа, Бойко, на инат?“, „България без добив на шистов газ!“, „България – 681 – ? Не на шистовия газ!“, „Отворете си очите!“, „Не можем да пием пари!“.
  Проучване на природозащитни организации посочва, че към 1/3 от сушата на България и над 90% от територията на Североизточна България са предоставени или предстои да бъдат предоставени на различни компании с цел проучване или добив на нефт и газ.

  „Събудете се, защото тази земя е дадена от Бога на българския народ, тази земя трябва да остане завинаги чиста и здрава“, алармират протестиращите.
  От инициативния комитет твърдят, че без допитване до хората се е решило в дългосрочен план здравето на българите, биоразнообразието на българската природа и традиционните отрасли на икономиката – селско стопанство и туризъм, да се заменят с развитие на добивна и химическа промишленост, полза от които щели да имат основно задгранични компании.”

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.