2022-07-05

4 thoughts on “2012 – ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО

 1. Силвия,
  Много добро попадение – не е нужен допълнителен коментар.

 2. Публикуваните статии не налагат мнение. Те са информационни и поливариантни, както е поливариантно търсенето на човечеството в осмисляне на своето битие и инобитие от деня на неговото създаване. И това е естествено, защото самото ни съществуване има видима и невидима форма. Вярата и науката имат една и съща цел – разкриването на истината. И вярата има своите заблуди, довели до създаването на Религиозни институции (Светата инквизиция, мъченията, горенето на хората живи), както и последствията от научното търсене (Хирошима и Нагасаки и много още).
  Поставянета на „етикет за принадлежност“ на даден човек, не е гаранция за достоверността и обхвата на неговото мислене, но пък е гаранция за нивото на достигнато разбиране от този, който поставя „етикета“. Противопоставянето на идеите води до нескончаеми спорове, които забавят развитието на човечеството, включително и духовното. Философският спор между материализма и идеализма и в частност кое е първичното духа или материята, не е решен еднозначно – всяка теза има своите привърженици. Овменът на идеите и сътрудничеството водят до прогрес както в материалната сфера (където безпорно всеки от нас има своята проекция), така и в духовната сфера (към която всеки един от нас принадлежи, дори и да не го осъзнава).
  Сам Бог казва „Аз съм Алфата и Омегата“ – няма реалност във видимия и невидимия свят, няма идеи и движение на идеи извън Бог. И Дяволът е Божи син – Луцифер, преди да бъде прогонен от Небесата е бил ангел небесен , известен с името Деница. Нищо и никой не е извън Бога! Развитието на божието творение, на което ние се явяваме и съавтори (като образ и подобие Божие), възползвайки се от правото си на свободен избор е част от нашето израстване. Грешките, които правим са също натрупване на опит и част от нашето израстване.
  Вярата е въпрос на личен избор и не се налага с насилие от Висините. Насилието е въпрос на избор, който всеки един от нас прави за себе си. В кого и какво да вярваш – също! Според Древните Веди „Бог е един, но в различни времена и географски места е познат под различно име. Всеки един народ трябва да го хвали с името, с което е познат в собственото си време и място“ По този повод Далай Лама казва „едно поле, осято с еднотипни цветя е красиво, същото поле засято с различни цветя е още по-красиво“, с което изразява безмислието на разделението. Разделението е между нас Човеците. Бог е неделим и този, който го носи в сърцето си го знае. Този, който се оставя Религиозните институци да го учат кой е истинския Бог сам става инструмент на разделението.
  Разделението между наука и религия и още повече тяхното противопоставяне е също изява на незряло мислене и опит за доминиране на съзнанието на хората от научните или религиозните институции.
  Всеки избор, който правим по собствена воля, независимо от степента си на зрялост е по-добър от всеки избор, който правим по подражание, поради липса на собствено мнение или от страх, приемаме избор, който ни се налага силово.
  Никой от нас не е Христос, за да поеми отговорността за света на раменете си. Всеки от нас има отговорността да направи избора сам за себе си. Обмяната на идеи може да помогне за по-добър избор. Спорът е опит за силово налагане на избор, който друг е направил. Той е не само безмислен, но и вреден, защото задържа личностното развитие на спорещите.

 3. Чета с повишено внимание и неподправен интерес серията от публикации на г-н Павлик Петров.

  Първоначалното ми впечатление беше, че авторът е просветен евангелски християнин.

  С всяко следващо – само по себе си изключително занимателно написано – есе обаче се оказваше, че възгледите му са амалгамирана смес от съвременни поредни хипотези на фундаменталните науки, древни източни и западни поверия, старозаветни откровения и някои позовования на Благовестието.

  Едно време Беинса Дуно олицетворяваше това амплоа.

  Днес New Age претендира да заеме нишата на „мерзостта на запустението„.

  Впрочем, какво друго, освен призив за Нов Световен Ред е първата от 10-те нови заповеди на Антихриста:

  „- MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000“?

  ”Новият цикъл ще даде шанс на Новата човешка раса и на Новото, изградено от нея общество да избере път за балансирано съжителство с природата (Заветът към новите хора, които ще наследят отиващата си цивилизация е вече изписан на осем „живи” и четири „мъртви” езика на каменния мономент в Джорджия…)”

  Преди няколко дни планетата приветствува своя 7-милиарден жител.

  Как да прочетем посланието от каменните скрижали на американската Грузия – като повик за унищожаването на 6,500,000,000 души ли?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *