Home » Авторски страници

ДЕМОКРАЦИЯ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ

2011.09.20 Един коментар
Spread the love

ДЕМОКРАЦИЯ  И ЧЕСТНИ  ИЗБОРИ

Венелин Чалъков

Избори провеждани по процедури (правила), неприети с референдум от избирателите, а натрапени от тези, които ще бъдат избирани са нелегитимни. Изборни процедури, които не  инкриминират манипулирането на избирателите, а само грубото “купуване на гласове”, водят автоматично до нечестни избори, а  недомислените изборни процедури комплектоват власти от популярни, но некомпетентни хора.

Демокрацията е технология за ръководене на държава, възникнала  исторически, след осъзнаването на гражданите, че те са фактическият суверен в държавата. По-късно се осъзнава, че при ръководене на държава  от  колективен орган, се допускат  по-малко ръководни недомислия, отколкото при еднолично ръководене.

Центровете за изследване на демокрацията се занимават с наблюдения и анализи на съществуващите  “демокрации”, но не и с проблемите на  тяхното развитие.

В съвременните държави пряка демокрация е осъществима чрез  референдуми, но само за малка част от  ръководните решения. За мнозинството ръководни решения се използва представителна демокрация – управление от ръководители избирани от гражданските общества. Представителната демокрация окомплектова ръководните си технологии с ръководители,  чрез два вида  избори – пропорционални за депутати и общински съветници и  мажоритарни за министри, премиери, президенти, кметове. Пропорционалните избори  формират структура на политическите сили в парламент или общински съвет,  близка до структурата им в деня на провеждане на изборите.

Спонтанно, избирателите се делят размито на: граждани вземащи решенията си емоционално – манипулируеми и граждани вземащи решенията си рационално – неманипулируеми. При избор на  депутати  или общински съветници, рационалните избиратели се интересуват от предизборните обещания – офертите на партиите, а за ръководните качества на кандидатите се доверяват на предложителите.   При избор на президенти, премиери или кметове, рационалните избиратели се интересуваг от  компетентността (професионализма) и почтеността на кандидатитекачества, които  гарантирт правене на  ефективни  политики.

Пропорционални избори, проведени чрез масово практикуваната процедура  `гласуване`, легитимират реултатите от социологическите прогнози  за структурата на  парламентарния състав.

При мажоритарни избори процедурата `гласуване` изкривява вота на разумните избиратели,  правено от избирателите фенове, които избират по критерия “харесване”. Проблемът за изкривяването на вота се решава от процедурата `подреждане  на кандидатите в листата от избирателите`.Отчитането на резултатите се усложнява,  но  изкривяването на вота на рационалните  избиратели от емоционалните се намалява.

Процедурата `подреждане на кандидати в листа` е упростен вариант на процедурата за  оценяване, известна в мениджмънта като `експертно оценяване с игнориране  на некомпетентните оценители`. Тази процедура е с ранг на ръководно изобретение, защото има вградена антикорупционна защита и дава неоспоримо  подреждане на кандидати по бал. Когато балът на най-добрия е подкритичен, провежда се класиране с нови кандидати. Неизползването на тази процедура при назначаване на висши ръководители, се  обяснява с това, че  тя отнема възможността на непочтените, за пробутване във властта  на  некадърници.

Оптималната  технология за провеждане на честни избори е ключ към мечтаната от рационалните избиратели пълна демокрация. Тя е съставена от технологичните фази:

· Информиране на избирателите чрез стандартни  делови оферти на партиите, съдържащи само предизборниге  обещания – проектите за решаване на проблемите, имената на кандидатите и шестобалните им оценки за компетентност, получени при тяхното издигане.

Всеки избирател  получава по пощата комплект от офертите на всички партии, участвуващи в избора и празен плик с адреса на неговата секция. Част от листовката – оферта е бюлетината на партията. Избирателят изучава у дома си всички оферти, изрязва  бюлетината  от избраната оферта, спокойно прави свое подреждане на всички кандидати, поставя  бюлетина в плика и я  запечатва.

Информирането на избирателите по този начин, равнопоставя партиите на електоралния пазар, дава шанс за избор и на независими, но качествени кандидати. Икономисва агитационните материали, предизборните концерти, “агитирането от врата на врата”, … . Иинформирането на избирателите чрез оферти и  предизборни диспути  намалява съществуващият дефицит в тяхната политическа култура.  Офертното информиране е израз на уважение на изборателите от властта, за младежиге придобили право на гласуване, е признаване на пълноценно гражданство,  за гражданите живеещи в чужбина е зов за  връщането им в майката родина.

· Провеждането на изборите става в избирателни секции, комплектовани  с по двама чиновника и компютър, групирани в избирателни пунктове, комплектовани с комисия за приемане  на място на изборните протоколи. Избирателите идват в секцията с личните си запечатани пликове. За всеки избирател чиновникът проверява има ли го в избирателния списък, той пуска плика си в прозрачна урна и се разписва в списъка.  Чиновника му изказва лична благодарност от името на държавата и тогава избирателя напуска секцията. В секцията имат право да присъствуват по време на изборите и след отваряне на урната, само упълномощени застъпници  или журналисти.

· След приключване на изборите, под зоркото наблюдение на застъпниците, чиновниците изсипват урните,  преброяват пликовете, отварят ги, регистрират празните пликове и  недействителните бюлетини, преброяват действителните, разпределят ги   по партии или кандидати и преброяват гласовете ръчно или с апарат за четене. Чиновниците обявяваг получените резултати, попълват протокола, поканват всички застъпници да го подпишат, с което застъпниците декларират, че не са забелязали нарушения.

Само чиновниците, заедно с бюлетините, пликовете и протокала отиват в приемната комисия. При проблеми с протоколите, чиновниците се връщат в секцията си за повторно броене. Ако всичко е безупречно, комисията приема протоколите, пликовете и бюлетините, и прави  необходимите компютърни разпечатки за чиновниците на секцията  и за застъпиците. С това изборът в секцията приключва.

· Дискетите с резултатите от изборите в избирателните пунктове, служебно се носят  в Районните избирателни комисии, където резултатите се кумулират по избирателни райони и данните на дискети се носят служебно в съставената от чиновнициЦентрална избирателна комисия.

· При  демократичните пропорционални избори,  депутатските места  се “купуват”  срещу  цена на мандата, равна на броя на всички действителни бюлетини, делен на броя на мандатите. Честната процедура за разпределение на мандатите, прави “преливане” на излишните спечелени гласове от  партия или независим кандидат, в избирателните райони, където те не им достигат за получаване  на мандат.

Развита демократична държава е само тази, в която избори се провеждат по описаната оптимална технология. Всяко забавяне на нейното внедряване, дава основание на елитите на гражданските общества, да съдят парламентите за пропуснати огромни социални и големи икономически ползи, а  на гражданските общества дава основание, за организиране на протести, бойкоти, неподчинения, с искания за `пряка демокрация`, … .

09.2011                                  [email protected]

One Comment »

 • Pesho said:

  Най-ми харесаха следните цитати:

  недомислените изборни процедури комплектоват власти от популярни, но некомпетентни хора.

  …Неизползването на тази процедура при назначаване на висши ръководители, се обяснява с това, че тя отнема възможността на непочтените, за пробутване във властта на некадърници.

  Информиране на избирателите чрез стандартни делови оферти на партиите, съдържащи само предизборниге обещания – проектите за решаване на проблемите, имената на кандидатите и шестобалните им оценки за компетентност, получени при тяхното издигане. Всеки избирател получава по пощата комплект от офертите на всички партии, участвуващи в избора и празен плик с адреса на неговата секция.

  Офертното информиране е израз на уважение на изборателите от властта, за младежите придобили право на гласуване, е признаване на пълноценно гражданство, за гражданите живеещи в чужбина е зов за връщането им в майката родина.

  И тези предложения щяха вече да са факт, ако българският народ не бездействаше в очакване на следващия спасител, а изпълнеше това, което сте записали като финал:

  Всяко забавяне на нейното внедряване, дава основание на елитите на гражданските общества, да съдят парламентите за пропуснати огромни социални и големи икономически ползи, а на гражданските общества дава основание, за организиране на протести, бойкоти, неподчинения, с искания за `пряка демокрация`, … .

  Благодаря на автора за интересния текст!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.