Home » Авторски страници

НАГРАДЕН ФОРУМ – ЧИКАГО 2009 – 2012

2009.08.06 Няма коментари
Spread the love

LogoBAAonly

НАГРАДЕН ФОРУМ – ЧИКАГО, ПРОЛЕТ 2012

Продукт на БАА

Специална разработка за

Фестивал «Български дни в Чикаго –пролет 2012»

предназначена за представяне и дискусия на

„Пролетна сесия на Българо-Американска Асоциация”

Проект – неделя, 29 април 2012 година

Мото на продукта

„Ние превръщаме човекът в символ”

(Актуализация 26 ноември 2011)

 

Целта на Форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго. Във форума могат да участват институции и лица, които са извършили или желаят да осъществят награждаване, дарение, спонсорство, благотворителност или меценатство.

  „Награден форум – Чикаго пролет 2012” е за периода между 3 октомври 2011 и 1 май 2012 година.

По информация от медиите, Участници в отделните категории по азбучен ред са:

1. Категория Награди:

Динко Динев

2. Категория Дарители:

Очаква информация

3. Категория Спонсори(моля вижте по-долу):

Братя Павел и Румен Вълневи, собственици на AmeriFreight Systems LLC.

Васил Байрактаров, собственик на Multi group logistics

Вестник „България сега”

Вестник „България”

Динко Динев

Никола Чаракчиев

4. Категория Благотворителност:

Българска евангелистка божия църква „Нов живот”

5. Категория Меценатство (моля вижте по-долу):

Български учебен център „Нов живот” (с Център за надарени българи)

6. Категория Спомоществователи:

Д-р Виолета Симов-Динев.

7. Патрон на Събитие (моля вижте по-долу):

Очаква информация

 Поканват се участниците във Форума да присъстват на „Открита дискусионна сесия на Българо-Американска Асоциация – пролет 2012”, за да бъдат представени на българската общност в Чикаго. За допълнения и контакти моля използвайте [email protected] .

 

Пояснения:

 

„Меценат” е човек, който покровителствува, материално подпомага изкуството и културата, без да има каквато и да е своя облага от това.

 

„Спонсор” е човек или група, които поддържат даден талантлив творец или обществено дело. Спонсорирането има възвращаемост – отчисления от данъчната ставка на личността или фирмата, реклама, популярност и т. н.

 

 „Патрон” е лицето, което със своята популярност и авторитет  създава вярна представа и очаквания за сериозни и интересни, полезни по същество дейности по времето на събитие.

 

Благотворителността е генно заложена. Носителите на гена COMT-Val са по-големи алтруисти (Алтруизмът е самоотвержена грижа за благосъстоянието на другите). За повече информация моля посетете www.23andMe.com

    File: bd12p-nf

НАГРАДЕН ФОРУМ – ЧИКАГО ЕСЕН 2011 (архив)

специална разработка за

Фестивал «Български дни в Чикаго – есен 2011»

предназначена за представяне и дискусия на

„Есенна сесия на Българо-Американска Асоциация”

Неделя, 2 октомври 2011 година

Мото на продукта е

„Ние превръщаме човекът в символ”

 (Актуализация 3 септември 2011)

Молим за предложения

 Целта на Форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго. Във форума могат да участват институции и лица, които са извършили или желаят да осъществят награждаване, дарение, спонсорство, благотворителност или меценатство.

  „Награден форум – Чикаго есен 2011” е за периода между 2  май 2011 и 2 октомври 2011 година.

 По информация от медиите, Участници в отделните категории са:

1. Категория Награди:

Никола Чаракчиев.

2. Категория Дарители:

Българо-Американска Асоциация.

Никола Чаракчиев.

Тодор Пенев.

3. Категория Спонсори (моля вижте по-долу):

Братя Павел и Румен Вълневи – собственици на AmeriFreight Systems LLC.

Динко Динев, собственик на Park Ridge Taxi and Community Cab,

Иван Цветков и Румен Ковачев – собственици на ресторант „Механата”.

4. Категория Благотворителност:

Братя Павел и Румен Вълневи – собственици на AmeriFreight Systems LLC.

5. Категория Меценатство (моля вижте по-долу):

Светлозар Момчилов, собственик на SM MEDIA GROUP LLC.

Primerica.

6. Категория Спомоществователи:

Д-р Виолета Симов-Динев.

7. Патрон на Събитие (моля вижте по-долу):

Светлозар Момчилов, собственик на SM MEDIA GROUP LLC.

Поканват се участниците във Форума да присъстват на 2 октомври 2011 година на „Открита дискусионна сесия на Българо-Американска Асоциация – есен 2011”, за да бъдат представени на българската общност в Чикаго. За допълнения и контакти моля използвайте [email protected] .

 Пояснения:

 „Меценат” е човек, който покровителствува, материално подпомага изкуството и културата, без да има каквато и да е своя облага от това.

 „Спонсор” е човек или група, които поддържат даден талантлив творец или обществено дело. Спонсорирането има възвращаемост – отчисления от данъчната ставка на личността или фирмата, реклама, популярност идваща от това, че името на  благодетеля се свързва  с добро дело или прославени изпълнители, изобретатели, шампиони…

 

„Патрон” е лицето, което със своята популярност и авторитет  създава вярна представа и очаквания за сериозни и интересни, полезни по същество дейности по времето на събитие. Това е така да се каже «СТОПАНИНЪТ» на събитието. От неговото умение да подреди програмата, да събере интересни и ерудирани участници, да представи пред медиите и очакваните посетители полезното и атрактивното, с което те ще се запознаят, зависи успехът на делото.  

Твърде често Патронът се явява и спонсор на съответното събитие. По време на подготовката той участва и в кампанията по осигуряване на необходимите средства и атрибути. Българо-Американската Асоциация е успявала досега да предостави този отговорен за успеха на най-популярните събития от дейността на събитията пост, на безспорно подходящите хора. Те имат големи заслуги за всичко положително, на което станахме свидетели през годините. Това показва още и факта, че сред българите в САЩ има достатъчно ерудирани и подготвени за обществена дейност и ръководство наши сънародници.

Благотворителността е генно заложена. Носителите на гена COMT-Val са по-големи алтруисти (Алтруизмът е самоотвержена грижа за благосъстоянието на другите). Компанията www.23andMe.com може да изследва Вашия геном (цена около $100) и да Ви съобщи над 500 разнообразни данни от Вашия софтуер (т. е от Вашия живот).

File: bd11e-nf1

ЧИКАГО ПРОЛЕТ 2009 – АРХИВ

Целта на Форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго.

Във форума могат да участват институции и лица, които са извършили или желаят да осъществят дарения (спонсорство, меценатство).

„Награден форум – Чикаго 2011” е за периода между 1  октомври 2010 и 1 май 2011 година. По информация от медиите, Дарители през този период са:

Васил Байрактаров

Венеция и Димитър Огнянови

Динко Динев

Д-р Виолета Симов-Динев

Ивелен Костов

Пламен Маринов

Пламен Христев

Симпатизанти на БАА

Томислав Георгиев

Цветелина Бойновска

Шефкет Чападжиев

Поканват се Дарителите да присъстват на специалния Награден форум в неделя, 1 май 2011 година, през време на „Открита дискусионна пролетна сесия на Българо-Американска Асоциация – пролет 2011”, за да бъдат представени на българската общност в Чикаго. Сесията се провежда в “Залата за делови срещи” (Executive Conference Center) на Pavilion Apartments, 5441 N. East River Road, Chicago, IL 60656.

За допълнения и контакти с „Награден форум – Чикаго 2011”, моля използвайте [email protected] .

Българо-Американска Асоциация

Актуализация – 10 март 2011 година.

File: bd11p-nf

НАГРАДЕН ФОРУМ – ЧИКАГО 2009 – АРХИВ

( 5 септември 2009)

На 4 октомври 2009 година в залите за конференции на Pavilion Apartments след 14.30 часа ще се състои Тържествено честване на “Двадесет години от Петия период на българската имиграция в САЩ  (Двадесет години Нова българска имиграция)”. За отбелязване на събитието се създава специален “Награден форум – Чикаго 2009”. Целта на форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго. Чрез Форума се предоставя възможност на личности, институции и компании да дарят безвъзмездно парични или предметни награди, за които всеки може да кандидатства по регламентиран от дарителя метод.

ЖЕЛАНИЕ ДА УЧАСТВАТ В НАГРАДНИЯ ФОРУМ ИЗЯВИХА (ПО АЗБУЧЕН РЕД):

Park Ridge Taxi и Community Cab – една или повече награди.

www.EuroChicago.com – една или повече награди.

Анна Русева – 2 “американски” награди.

Български научен център, Чикаго – една предметна и една награда “в брой”

Вестник “Старт BG” – няколко награди за конкретни личности и награда за находчивост.

Дарител тип “Зад кадър” – една или повече награди

Денислав Чаракчиев (4 годишен, чрез пълномощник) – една предметна награда.

Динко Динев –една или повече награди.

Д-р Виолета Симов – една или повече награди.

Д-р Станка Паприкова – 3 предметни награди

Елена Табакова – няколко награди за конкретни личности и награда за остроумие

Кина Бъговска – едно или повече произведения на изкуството

Проф. д-р Никола Чаракчиев – една предметна награда за конкретна личност.

Проф. д-р Спас Райкин – 8 предметни награди вероятно за конкретни личности

Сдружение “Български музей в Чикаго” – една или повече награди.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФОРУМ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИ. Награди може да предостави всеки желаещ. Наградите могат да бъдат предоставени визуално открити или визуално скрити (пакетирани в кутии). Наградите могат да бъдат персонално адресирани до определен субект или за тях да се кандидатства. Критериите за кандидатстване определя дарителя. Един възможен принцип за определяне на даряваната личност е да се познае какъв предмет (точно или функционално) е поставен в пакетираната кутия, чрез предварително раздаден за подпълване списък. Всички награди ще бъдат поставени в центъра на форума върху ниски маси с надпис на дарителя (и/или за дарения). Наградите трябва да бъдат предоставени до 14.25 часа на 4 октомври 2009 година. Наградите могат да бъдат придружени с рекламна информация. На дарителите се предоставя от 1 до 15 минути (само за регистрираните участници) информационно-рекламно време в зависимост от атрактивността на сюжета.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ. За наградите може да се кандидатства до 14.35 часа на 4 октомври 2009 година. На наградените се предоставя до 1 минута информационно-рекламно време.

ПРИМЕРИ!!!

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДАРИТЕЛСКИ НАГРАДЕН ФОРУМ

циркулиращ между участниците в тържеството

Дарителят

.Иван Иванов

представя награда № 1

Въпрос от Дарителя:

“Молим идентифицирайте конкретно или функционално съдържанието в пакета”

Участник

Идентификация

1

Песи Песимиста

ПАКЕТА Е ПРАЗЕН

2

Колю Колев

В пакета има бутилка вино от моята компания

3

Стоян Стоев

В пакета има чек за покупка на жилище

Дарителят

Наум Нумизматов

представя награда № 2

Въпрос от Дарителя:

“В плика има банкнота от $ 100. Молим познайте от коя година е емисията й”.

Отговор от Стоян Вълков (възможен, находчив и печеливш)

ЕМИСИЯ ПРЕДИ 2010 ГОДИНА.

Адресът на Конферентния център на “Pavilion Apartments” е: 5441 N. East River Road, Chicago, IL 60656, телефон на администрацията 773-693-3140. Молим изпратете Вашата предложения на [email protected]

Българо-Американска Асоциация

Начало на документа: 6 август 2009.

ПРОЕКТ

ЗА НАГРАДИ ОТ ПРОФ. Д-Р СПАС РАЙКИН

ПО СЛУЧАЙ “ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПЕТИЯ ПЕРИОД НА БЪЛГАРСКАТА ИМИГРАЦИЯ В САЩ”

1. Д-р Виолета Симов – общественик, един от главните спонсори на БПЦ “Света София”

2. Динко Динев – общественик, бизнесмен

3. Елена Табакова – общественик, историк, етнограф, Президент на БМЧ

4. Диляна Иванова – етнограф, историк

5. Цветелина Бойновска – общественик, Президент на БАА

6. Лъчезар Петков – Посланик на република България във Вашингтон

7. Кина Бъговска – общественик, Президент на БАЦКН

8. Константин Желебинков – Президент на БПЦ “Света София”

9. Д-р Лолита Николова – Международен институт по Антропология, Солт Лейк Сити, Юта

10. Проф. д-р Иван Канев – учен с международна популярност, University of Nebraska – Lincoln

11. Лила Георгиева – консул на Република България в Чикаго.

12. Валентин Дончев (проект) – Генерален консул на Република България в Чикаго.

14.

15.

МОДЕЛ !!!

Дарителят

………………………………………………………………………………………………..

представя награда № 1

Въпрос от Дарителя:

…………………………………………………………………………………………………

Участник

Идентификация

1    
2    

Дарителят

Професор Спас Райкин

представя награда № 2

Въпрос от Българо-Американска Асоциация (БАА)

С какво е известен Професор Спас Райкин?

(освен с Ли Харви Осуалд)

Дарителят

Никола Чаракчиев

представя награда № 3

Въпрос от Дарителя

Наградата се състои от банкноти с различен произход.

Познайте номинала на банкнотата с най-голяма площ.

Дарителят

Д-р Станка Паприкова

представя награда № 4

Въпрос от Българо-Американска Асоциация

С какво е известен съпругът на д-р Паприкова?

Дарителят

Анна Русева

представя награда № 5

Въпрос от БАА

Кои вестници е издавала Анна Русева

Дарителят

Никола Чаракчиев

представя награда № 6

на д-р Виолета Симов

по случай десет години професионален консултинг

Наградата представлява

произведение на изкуството от естествен произход

на възраст повече от 6 000 години

Следва

File: Bd6e-nf-ts

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.