Home » Избрано

Новите министри – биографична справка

2009.07.23 Няма коментари
Spread the love

І. Структура на Министерския съвет на Република България:
1. Председател на Министерския съвет;
2. Двама заместник-председатели на Министерския съвет;
3. Министерство на вътрешните работи;
4. Министерство на финансите;
5. Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
6. Министерство на труда и социалната политика;
7. Министерство на отбраната;
8. Министерство на външните работи;
9. Министерство на правосъдието;
10. Министерство на образованието, младежта и науката;
11. Министерство на здравеопазването;
12. Министерство на културата;
13. Министерство на околната среда и водите;
14. Министерство на земеделието и храните;
15. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
16. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
17. Министерство на физическото възпитание и спорта;
18. Министър без портфейл.

ІІ. Поименен състав на Министерския съвет:
1. Министър-председател – БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
2. Заместник-министър председател – ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
3. Заместник-министър председател – СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ
4. Министър на вътрешните работи – ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ;
5. Министър на финансите – СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ;
6. Министър на регионалното развитие и благоустройството – РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ;
7. Министър на труда и социалната политика – ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ;
8. Министър на отбраната – НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ;
9. Министър на външните работи – РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА;
10. Министър на правосъдието – МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА;
11. Министър на образованието, младежта и науката – ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА;
12. Министър на здравеопазването – БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ;
13. Министър на културата – ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ;
14. Министър на околната среда и водите – НОНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА;
15. Министър на земеделието и храните – МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ;
16. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията – АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ;
17. Министър на икономиката, енергетиката и туризма – ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ
18. Министър на физическото възпитание и спорта – СВИЛЕН ЕМИЛОВ НЕЙКОВ;
19. Министър без портфейл – БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ.

Председател на Министерския съвет:
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
Роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на МВР като инженер по специалността “Противопожарна техника и безопасност” с чин лейтенант.
Трудов стаж:
10.11.2005 г. – настоящем е избран за Кмет на София,
01.09.2001 г.
Назначен на длъжност Главен секретар на МВР с указ № 194/2001 на Президента на Република България, а със заповед на Министъра на вътрешните работи му е присъдено звание “полковник” от МВР. С указ № 32/2002 на Президента на Р България е удостоен със звание генерал-майор, а на 25.06.2004г. е удостоен със званието генерал-лейтенант.
1991 г.
Основава фирма “ИПОН-1” ООД, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. Фирмата членува в Световната организация на охранителите IAPPA, а Бойко Борисов е персонален член на организацията.
1985 – 1990 г.
Преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР. Защитава дисертация на тема “Психо-физическата подготовка на оперативния състав” и му е присъдена н. с. “доктор”. През 1990 г. напуска системата на МВР.
1982 г.
Командир на взвод, командир на рота.
Постижения и награди:
“Обявяване на благодарност” през 1985 г., 1987 г. и 1988 г.; “Почетен знак III степен” – за конкретен съществен принос при изпълнение на служебни задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността, опазването на обществения ред и сигурността в Република България през 2002 г.; “Почетен знак II степен” – за проявен висок професионализъм и обезпечаване сигурността и обществения ред по време на посещението на Президента на Руската федерация Владимир Путин през март 2003 г.; “Огнестрелно оръжие” – за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения от Министъра на вътрешните работи през 2003 г.; “Кръст за полицейски заслуги с червена звезда” от Министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция – 22.09.2003 година; “Сребърен паметен медал” от председателя на Националния организационен комитет за 100-годишнината от установяване на българо- американските отношения, министър Соломон Паси; Почетен медал на френската полиция от името на президента на Франция и от името на министъра на вътрешните работи, вътрешната сигурност и местните свободи; Медал за бойно съдружие от заместник-директора на ФСБ на Русия; Почетен жезъл от генералния директор на полицията на Испания; Сертификат за изключително добра работа и съществен принос в борбата против фалшивото евро – от директора на “Европол” господин Юрген Щорбек през януари 2004 г.; Сертификат от Министерството на вътрешните работи и Генералната дирекция на Турската национална полиция за изключително ценен принос в развитието на двустранните отношения между българската и турската полиция в борбата с организираната престъпност и корупцията; Сертификат за благодарност за изключителен принос в борбата с наркотиците от Службата за борба с наркотиците (ДЕА) към Департамента на правосъдието на САЩ. Почетна титла Командир на Ордена на Звездата на Италианската Солидарност, от Президента на Република Италия – 13.06.2006. Този Орден се връчва на чуждестранни граждани, които са допринесли значително за развитието на двустранните отношения между Италия и респективните им страни.

Заместник-председател на Министерския съвет и министър на вътрешните работи:
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
Роден на 08 април 1965 г.
Образование:
1998-2000 г.
Следдипломна квалификация, специалност “Право” в Института за следдипломна квалификация при УНСС – София;
1988-1992 г.
Образователно-квалификационна степен “магистър” в НСА – гр. София, специалност учител по физическо възпитание и треньор по лека атлетика.
Трудов стаж:
Ноември 2005 г.
Зам.-кмет по сигурността в Столичната община;
2001 – 2005 г.
Началник на сектор (оперативен помощник на главния секретар на МВР) “Ръководство на МВР”;
1997 – 2001 г.
Главен експерт в сектор “Национални служби, специализирана и обща администрация, учебни заведения, НИИ и НПИ и СОБТ” към отдел “Управление на човешките ресурси” при Дирекция “Човешки ресурси”-МВР, с придобит VІІ старши ранг;
1987 – 2001 г.
Специалист, инспектор, ст. инспектор, гл. инспектор, н-к на група в ЦИАОУ – МВР и СИТАУ – МВР.
Допълнителни квалификации:
01.06.2008 – 14.06.2008 г.
Завършен курс по Международна програма на Държавния департамент на САЩ за млади политически лидери, Вашингтон – САЩ.
22.05 – 27.05.2005 г.
Завършен курс по “Противодействие на незаконния трафик на автомобили“ в Генералната дирекция на полицията в гр. Мадрид – Испания.
09.05 – 15.05.2005 г.
Завършен курс на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ – тема “Контролирани доставки, свързани с оръжия за масово унищожение“ –  гр. София.
11.12 – 18.12.2004 г.
Завършен курс по “Противодействие на глобалния тероризъм“ в Службата за външна информация към Генералната дирекция на полицията в гр. Мадрид – Испания.
16.08 – 10.09.2004 г.
Завършен курс по мениджмънт в Международната академия за кадри на закононалагащи органи (ILEA) гр. Розуел, Ню Мексико – САЩ.
12.07 – 16.07.2004 г.
Завършен курс на ФБР – тема “Обмяна и обработване на разузнавателна информация” – гр. София.
26.04 – 30.04.2004 г.
Завършен курс в централата на “СИКРЕТ СЪРВИС”, Вашингтон – САЩ.
24.10 – 20.12.2003 г.
Завършен основен курс в Международната академия по правоохраняване (ILEA) гр. Будапеща – Унгария.
Заместник-председател на Министерския съвет и министър на финансите:
СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ
Роден на 13 юли 1970 г. Завършва Ловешката езикова гимназия, след което продължава образованието си в УНСС. Доктор по международни търговски и финансови отношения от Мичиганския университет. От 1995 г. работи за Световната банка като главен икономист по финанси и частно дело. Работи по страните, най-застрашени от кризата в световен мащаб. Участва в различни програми на банката по приватизация, корпоративно управление, регионални реформи в Северна Африка, Източна Азия и други райони на света. Водещ автор на годишния обзор на Световната банка – World Development Report 2002. Автор на повече от 70 специализирани статии в най-авторитетните икономически издания в света – Quarterly Journal of Economics, American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Public Economics. Създател на годишния доклад “Doing Business Report”, най-продаваното издание на Световната банка в над 100 000 копия. Един от 100-те най-цитирани икономисти в света. Директор на научен център в Харвард.
Министър на регионалното развитие и благоустройството:
РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
Роден на 14 май 1964 г. Завършва Техническия университет в София, специалност: “Компютърни технологии”. През 1990 г. основава първата си строителна фирма и до момента има повече от 15 години опит на мениджърски позиции в България и чужбина. Под неговото ръководството е реализиран най-големият инвестиционен проект в областта на недвижимите имоти в България – Бизнес парк София.
Министър на труда и социалната политика:
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
Роден на 19 юни 1964 г. Завършва Строителния техникум – Враца, и ВИАС – строителен инженер. Работил в Проектантска организация във Враца през периода 1990-1991 г.;
от 1991 г. до 1995 г. е избран за председател на КТ “Подкрепа” – Враца;
от 1995 г. до 2002 г. е избран за конфедерален секретар на КТ “Подкрепа” – София, с ресор информационна и социална политика;
от 15.03.2002 г. до 16.11.2007 г. е назначен за изпълнителен директор на Главна инспекция по труда към МТСП;
от 16.11.2007 г. е избран за кмет на община Враца.
Министър на отбраната:
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
Роден на 5 май 1972 г. Завършва УНСС, специалност Международни отношения, магистър по военни науки от Кралския колеж, Лондон. Основател на Европейския институт в София. Работил като консултант на Световната банка, Международния републикански институт и Националния демократически институт в България, Афганистан, Йемен и други страни от Близкия изток. През 2006 г. е съветник към парламентарните комисии по отбрана и външна политика и сътрудничествно с Иракския парламент. От 2007 г. до 2009 г. е евродепутат от Парламентарната група на ГЕРБ. Като депутат в Европейския парламент е член на комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите, външна политика, подкомисията за сигурност и отбрана. Също така е първи заместник-председател на делегацията на Европейския парламент за отношения с Ирак и член на делегациите за Израел и Афганистан.
Министър на външните работи:
РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
Родена на 18 април 1969 г. Доктор по социология на университета Отто фон Герике в Германия с тема на дисертацията: “Социално-интерпретативни модели на предприемачите в икономиката на прехода”. Специализирала е икономическа и индустриална социология в университета в Билефелд и в Свободния университет в Берлин.
Трудов стаж:
Гост-професор по европеистика в университета в Магдебург в Германия и научен сътрудник първа степен в Института по социология при Българската академия на науките. Експерт в областта на пазар на труда, човешки ресурси и социална политика. Преподавател по „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” в Катедра „Социология” в СУ „Св. Климент Охридски”. През годините на научната си кариера има професионален опит в управлението на редица търговски дружества, заемайки ръководни длъжности. Научните и професионалните й интереси са свързани с икономиката на прехода и преструктурирането на организацията на труда в Източна Европа.
Постижения и награди:
Румяна Желева е член на Делегациите на Европарламента за връзки със страните от Машрек (Сирия, Египет, Ливан и Йордания) и за връзки с Иран. Участвала е като изследовател и консултант в проекти на Програмата за развитие на ООН и Програма ФАР за разработване на инициативи за пазара на труда, социално включване и младежка заетост. Има десетки публикации и участия в международни проекти и конференции в Германия, Австрия, Кипър, Норвегия, Латвия, Португалия, Унгария, Русия и Сърбия в областта на индустриалните отношения, предприемачеството и корпоративната социална отговорност. Член е на Berliner Forum (International network of business ethics), Българска социологическа асоциация (БСА) и Ротари клуб –  Бургас, координатор за България на European Association for Rural Sociology. Избрана е за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ, а след това и за ръководител на българската делегация в Европейската народна партия. Член на Комисията по регионално развитие, която се занимава с регионалната и кохезионна политика на Европейския съюз. През 2009 г. е избрана за член на Европейския парламент за втори път, издигната от Политическа партия ГЕРБ. От 2009г . е заместник-председател на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент.
Министър на правосъдието:
МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА
Родена на 15 май 1956 г. Завършва немската езикова гимназия „Б. Брехт” – гр. Пазарджик, получава диплома по специалност „Българска филология” и втора специалност – немски език от СУ „Св. Климент Охридски”, също така и диплома по специалност „Право” от СУ „Св. Климент Охридски”.
Трудов стаж:
От 21.02.2007 г. – до настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура, като от 01.09.2007 г. е завеждащ отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС”;
От 08.06.2006 г. – е командирована във Върховната касационна прокуратура;
През периода 14.02.1996 г. – до 2006 г. е административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София;
От 2005 г. е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието;
От 2001 г. – до 2004 г. – е хоноруван преподавател във ВИПОНД – МВР – обучение на дознатели по Наказателен процес;
От 09.1995 г. е заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София;
От 05.05.1993 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – София;
През периода 1991 г. до 1993 г. е районен прокурор в Районна прокуратура – Своге;
От 1990 г. – 1991 г. заема длъжността младши прокурор в Районна прокуратура – Пирдоп;
Трудовата кариера на г-жа Маргарита Попова започва като коректор през 1981 г. във военното издателство на Министерството на отбраната.
Специализации:
САЩ – през 1998 г. – Университет „Джорджтаун” – Вашингтон, “Интелектуална собственост”;
Унгария – през 1999 г. – Министерство на правосъдието на САЩ и Интернационална полицейска академия в Будапеща, „Организирана транснационална престъпност”;
Германия – през 2004 г. – Немска фондация за международно правно сътрудничество – хоспитация: устройство и компетенции на немските съдебни и
прокурорски структури, взаимодействие, досъдебно и съдебно разследване, изпълнение на наказанието, организирана престъпност, европейско сътрудничество в областта на наказателното правораздаване;
октомври 2003 г. – юни 2004 г. – Лектор на международен семинар по въпросите на европейското наказателно правораздаване в Германия, Холандия, Австрия, Великобритания, Италия, Франция и България;
Франция – през 2005 г. – ръководител на група младши прокурори и младши следователи за участие в Националната школа за обучение на магистрати в Бордо на тема „Международно правно сътрудничество по наказателни дела”.
Министър на образованието, младежта и науката:
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
Родена на 12 април 1962 г. Завършва средно образование в 35-а гимназия, София, Висше образование в СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Руска филология”. Специализирала „Преподаване на руски език” в Москва, „Бизнес администрация” в София, „Стратегия на училището”, „Училище за политика”. Учител по професия, директор на 73-о СОУ, гр. София, зам.-кмет на Столичната община.
Министър на здравеопазването:
БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ
Роден на 19 януари 1963 г. Получил образованието си в Медицинския университет, гр. Варна, специалист по обща, детска и гръдна хирургия. Хирург е в Клиниката по гръдна хирургия и Сектор по детска хирургия в Университетската многопрофилна болница във Варна.
Хоноруван асистент е по детска хирургия към Катедрата по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение в МУ – Варна.
Член е на Българското хирургично дружество, Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, Българското научно дружество по детска хирургия. От 2005 г. до 2008 г. е член на Комисията по професионална етика на варненската колегия, а от 2008 г. е председател на Управителния съвет на районната колегия на БЛС във Варна. На 10.01.2009 г. е избран за председател на Българския лекарски съюз.

Министър на културата:
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
Роден на 14 декември 1951 г. Завършва Художественатa академия, скулптор. Член на AYAP, Париж, член на Парижкия есенен салон, член на Европейската академия в Париж, член-кореспондент на БАН. Носител на 14 международни награди, носител на Медала на Ватикана, носител на орден „Александър Невски” I степен на Руската федерация, носител на орден на заслугите на Украйна и Турция I степен, носител на орден „ Стара планина” I степен и орден „Кирил и Методий”. Организирал над 45 самостоятелни изложби извън страната.

Министър на околната среда и водите:
НОНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
Родена на 28 август 1960 г. Завършва УНСС, специалност „Икономика и организация на труда”. Специализирала публична администрация в Института за международно обучение, Вашингтон. От 1984 г. до 1991 г. работи в Икономическия институт на БАН, дирекция „Регионална икономика и икономически въпроси по опазване на околната среда”. До 2005 г. работи в Министерството на околната среда и водите, след което се занимава с консултантска дейност, като ръководител на проекти в областта на околната среда и екологията.

Министър на земеделието и храните:
МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ
Роден на 14 декември 1968 г.
Завършил Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара Загора, доктор по ветеринарна медицина през 1994 г.
От 2006 г. до момента е директор на общинско предприятие “Екоравновесие”.
През периода 2004 г. – 2006 г. е главен секретар на Националната ветеринарномедицинска служба.
През 2002 г – 2004 г. е директор на Регионалната ветеринарномедицинска служба, Враца.
От 1997 г. до 2002 г. осъществява комплексно ветеринарномедицинско обслужване в собствена ветеринарна клиника – Враца.
През периода август 1995 г. – август 1997 г. е държавен ветеринарен лекар на ветеринарен участък с. Косталево, община Враца.
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
Роден на 26 август 1967 г.
Висше образование:
– Университет за национално и световно стопанство – София, специалност „Международни икономически отношения”, степен „Магистър”.
– Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Транспортно строителство”, степен „Магистър”.
Средно: 9-а Френска езикова гимназия – София.
Професионална дейност:
2008 г. – досега – заместник кмет на Столичната община, направление „Транспорт и транспортни комуникации”.
2008 г. – Съвет на директорите „Паркинги и гаражи” ЕАД.
2006 – 2008 г. – директор на дирекция „Транспортна инфраструктура” в Столичната община.
2001 – 2005 г. – началник-отдел в изпълнителна агенция „Пътища”.
1995 – 2001 г. – зам.-началник на управление в Главно управление „Пътища”.
1994 – 1995 г. – началник отдел в ГУП.
1994 г. – главен специалист в ГУП.
Министър на икономиката, енергетиката и туризма:
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ
Роден на 19 април 1970 г. Завършил английската гимназия в гр. София и Университета за национално и световно стопанство, специалност МИО. Специализации по контролинг, финансов анализ и мениджмънт в Австрия и Германия. Професионален опит като консултант по стратегическо развитие и сливания и придобивания в различни страни в Централна и Източна Европа. От 2006 г. е част от мениджърския екип на групата EVN България.


Министър на физическото възпитание и спорта:

СВИЛЕН ЕМИЛОВ НЕЙКОВ
Роден на 14 декември 1964 г. Завършва средното си образование в ССУ ”Г. Бенковски” – гр. Варна, и ВИФ „Г. Димитров” – спортната специалност.
От 1991 г. е хоноруван преподавател по ОНИР.
От 1995 г. е редовен преподавател в сектор ТМСТ към катедра „Основи на спортната тренировка”. През 1999 г. е повишен в звание „старши асистент”.
През 2001 г. защитава дисертация на тема „Оптимизиране на специализираните тренировъчни натоварвания при висококвалифицирани гребци през състезателния период” пред Специализирания научен съвет по Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка. Има над 40 броя публикации, съавтор на две учебни помагала по „Теория и методика на спортната тренировка” за 9-10 клас за ученици от СОУ, на ръководство по Основи на спортната тренировка и редица участия в национални и международни научни конференции и семинари.
Води лекционен курс по ТМСТ със студентите от ТФ и УФ, ІІІ и ІV курс редовно обучение, индивидуален план, задочно обучение.
Като състезател по гребане е бил 9 години национален състезател. Студентски световен шампион – Универсиада 1989 г. Дуисбург, Германия. Финалист от Световни първенства – V м.; скиф лека категория 1989 г. – Блед, Словения; VІ м.; в двойка скул 1990 г. о. Тасмания, Австралия. Многократен шампион на България във всички скулови дисциплини, Балкански шампион 1987 г.
От 1995 г. е избран за старши треньор на националния отбор по гребане на България – досега. Като такъв е спечелил през тези години над 15 медала от Световни първенства и Олимпийски игри, от които три световни титли, олимпийска титла и два олимпийски медала на Румяна Нейкова.
Треньор № 1 на България за 2008 г. Награден е с орден „Стара планина” – I степен, за изключителен принос в развитието на „Физическото възпитание и спорта” в Република България.
Министър без портфейл:
БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Роден на 3 декември 1945 г. в гр. Созопол. Завършил Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, специалност История на България. Специализирал Гръцка палеография и дипломатика в периода 1974 – 1977 г. в Париж и Ватикана. Започва работа в Националния исторически музей през 1978 г., след което работи като телевизионен журналист в годините между 1998 г. и 2001 г. От 2001 г. до момента е директор на Националния исторически музей. Автор на 36 книги и над 300 научни публикации.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.