2021-11-27

Иван Станчов

Почетният член на Асоциацията на българските училища в чужбина /АБУЧ/, г-н Иван Станчов, бе удостоен с наградата...
Дали система, посветена на грижата за хората със специални нужди, фунционираща единствено на база свободния пазар, доброволното...
Случи се – мечтано, заслужено, навреме. Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания, получи името...