2023-12-09

идеи

Фестивалът е посветен на хоризонтални алтернативи на системата - икономически, социални, политически, екологични. Всички, които желаят, могат...