2022-01-28

Български дом в Прага

След като получат писмено това решение, ответниците по делото имат право веднага да го обжалват пред последния,...
Делото, което Министерството на външните работи на Р. България вече пет години води с местни български организации...
Председателят на съда, след прочитане на необходимите формалности, още в началото се обърна към адвоката, представляващ жалбоподателя,...