2022-10-06
Днес, на заседание на Правителството на Република Молдова, бе решено да се изключи Тараклийският държавен университет „Григорий...
Да изразим силното си безпокойство като стопани на тази територия, поради нестихващите опити върху тази земя, върху...
Чиновниците от Министерството на просветата и изследванията на Република Молдова, под предлог на реформа на системата на...
Училище "Гергана" е с високи академични стандарти, топла атмосфера, богат артистичен календар и много вълнуващи училищни празници...