2022-09-26

история

"Един ден по улиците вървяха три или четири еврейски момичета със жълтите звезди върху училищната си униформа....