Home » Авторски страници, българи зад граница

Писмо от о. Крит за нарушени права на български граждани в Гърция

2020.11.29 Няма коментари
Spread the love



Още преди около година в Еврочикаго предупредихме и отправихме петиция към президента, към премиера и към председателя на Народно събрание на Република България, с настояване за пълна отмяна на глобите за просрочени или неподадени навреме от българските граждани заявления, за издаване и преиздаване на документи за самоличност, тъй като през 2020 г. изтича срокът на около 2,5 млн. лични документи. Трябваха месеци да изминат, докато институциите у нас да осъзнаят това, за което читателите на нашия сайт, подписали петицията, ги предупреждаваха.

Днес, от българите на о. Крит в Гърция, научаваме за нов голям проблем, за който нашите държавни служители не са помислили и не са направили нищо. Вместо обяснение Ви предлагаме писмото от о. Крит, което е адресирано до МВнР, МВР и Комисията по политиките за българите в чужбина в НС. От нашата редакция също призоваваме да бъдат взети наложителните и закъснели мерки.

 

До: Г-жа Екатерина Захариева
Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

Копие: Г-н Христо Терзийски
Министър на вътрешните работи

Г-жа Елена Пешева
Председател на КПБЧ в 44-то Народно събрание
28 ноември 2020 г.

ОТНОСНО: Възпрепятстване на изпълнение на законови задължения на български граждани в чужбина, породени от мерки, свързани с Covid пандемията, водещи до невъзможност на ползване на права от същите

Уважаема г-жа Захариева,

На основание на ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, а именно*:
Чл.1.(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г., доп. – ДВ, бр. 111 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Българските лични документи се издават от Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи…
Чл.2. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Българските лични документи са собственост на държавата.
Чл.4.(1) Всеки български гражданин има право на документ за самоличност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Компетентните органи нямат право да отказват издаването, да отнемат или да задържат български личен документ извън реда и случаите, определени със закон.
Чл.5. (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 31.10.2007 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) За издаване на български лични документи лицата по чл. 4 се явяват пред съответния орган по чл. 1, ал. 2 в случаите и по реда, определени в този закон.
Чл.17.(1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) За издаване на български лични документи лицата подават заявление до компетентните органи.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г. (*)) Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи.

* КРАЙ НА ЦИТАТИТЕ

На всички български граждани им е вменено законово задължение да се явят ЛИЧНО в МВР или МВнР, и да заявят задължителния по този закон документ за самоличност, които е и собственост на държавата, като компетентният орган няма право да откаже това!

ДНЕС в целия почти Европейски съюз, както и извън него, на една голяма част от хората, в това число и на българските граждани, е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ЧАСТИЧНО ПРИДВИЖВАНЕТО или ДВИЖЕНИЕТО, заради ограниченията и забраните, свързани с взетите мерки за безопасност, свързани с Covid-19! Една голяма част от нашите сънародници имат ИЗГУБЕНИ, ОТКРАДНАТИ ИЛИ ИЗТЕКЛИ лични документи, но им е наложена забрана за придвижване от съответните държави! Тоест НЯМАТ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ В ЧУЖБИНА, както и повечето нямат опция да се завърнат до България и обратно за да си заявят и получат нов задължителен документ за самоличност!

На всички тези граждани са им нарушени гражданските права и им е отнето правото и задължението по закон за изваждане на задължителен личен документ по време на периода на забраните! Документ, който пък всички тези държави, наложили забраните, всъщност ИЗИСКВАТ, за да удостоверим самоличност, да се записваме на работа, борса, обезщетения и да ползваме прочие други наши права!

Тоест, на нас ни е вменено задължение, което с други заповеди, а не закони ни е отнето, но не е намерено решение на този проблем, заради когото гражданите на Р България са репресирани, дискриминирани и губещи работа, средства и прочие, заради невъзможността им да си подновят/извадят нов документ НЕ ПО ТЯХНА ВИНА!

Обещаният сайт на МВнР за подаване на заявления онлайн ВСЕ ОЩЕ НЕ РАБОТИ! Консулите не извършват услуги извън дипломатическите мисии в тези условия, а гражданите (с изключение на живеещите в градовете, в които има такива мисии) нямат възможност свободно да се придвижат до консулствата и посолствата на Р България!

Моля, посочете,

КАК И ПО КАКЪВ НАЧИН Р БЪЛГАРИЯ предвижда да защити правата на тези сънародници?
С КОИ ДЪРЖАВИ ИМАМЕ ВЕЧЕ ДОГОВОРКИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗТЕКЛИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (не само за придвижване, а и за ползване, например в Гърция, Албания имат спогодба за живеещите тук и с изтичащи до 31-ви декември документи, да им се признават за валидни във всички институции за първите осем месеца на 2021-ва година!)?

ПОВДИГНАТ ЛИ Е ТОЗИ ВЪПРОС НА НИВО МИНИСТРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ИМА ЛИ РАЗВИТИЕ ПО ТОЗИ КАЗУС!? (Едно решение на ниво ЕС за всички жители на съюза би решило генерално проблема! Вие бихте ли сезирали и потърсили помощ за по-бързото решаване?)

Много е важно да се знае, че много от местните институции в чужбина ИСКАТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ДОКУМЕНТ, че лицето поне е заявило в консулска служба подновяване на документи, имайки предвид, че се чака поне два месеца минимум, а такъв НЕ СЕ ИЗДАВА ОТ НАШИТЕ МИСИИ! Ако се издаваше, част от институциите биха приели и биха изчакали до идването на новия документ, вместо гражданите да губят правата си по различни казуси! В момента МВнР издава само бележка за получена сума, НО НЕ И УДОСТОВЕРЯВАЩ документ с подпис и печат, че лицето е изпълнило законовото си задължение! Реално всички с изтекли, откраднати, изгубени или повредени документи, дори и тези със заявили нови, в момента са в един омагьосан кръг, влезли в Параграф 22! Не можещи да пътуват, за да заявят или получат документ, не по тяхна вина!

За справка само ще уточня, че получени готови документи в посолства и консулства не се отразяват своевременно в електронната система на сайта на МВнР, за проверка на пристигнал документ, и лицата чакат, а всъщност документите им са отдавна в мисиите ни! Нужно е навреме да се отразява пристигналият готов документ, както и да се завиши броят на лицата за ден, записващи се през сайта на МВнР за дата за явяване в посолства и консулства! За пример, преди два дни в Посолството ни в Атина още от 10 часа сутринта нямаше граждани, защото записват само по 10 души на ден, а реално повечето записани не могат да чакат и си ги вадят в България! Така става, че на практика на гише няма граждани, пък се чака 6 месеца за записване! Нужно е да се намери сигурен вариант, че на ден капацитетът за обслужване ще бъде запълнен, защото е непростимо лицата да не могат да ползват услуги, а гишетата да са празни!

Отделно всичките мобилни станции на МВнР в мисиите ни, когато не са ангажирани за работа извън мисиите, е възможно да се инсталират на място и така да се разкрие второ гише за подаване на документи! Отново за пример, в посолството ни в Атина има 1 гише за подаване и една станция в шкафа, а персоналът в момента е 4 лица + портиер! На практика само едно лице обслужва 90% от консулските услуги – лични документи, а останалите трима се явяват само за 10% – пълномощни и прочие… Да не говорим, че на портиерите може да им се вменят и други задължения, освен отваряне на врата и мерене на температура на лицата, като например ПОМОЩ при попълване на документите, за да става по-бързо и в улеснение на гражданите, а не да се зъбят с коментари от рода на: „Аз какво съм ти виновен, че не знаеш да пишеш на български, като си роден в чужбина!“ Така няма да интегрираме и нашите деца, родени в чужбина, напротив, ще ги загубим и претопим!

ОЧАКВА СЕ КАРАНТИНАТА И ЗАБРАНИТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ЗИМА! МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДИД, ЧЕ ПРЕЗ ТАЗИ 2020 ГОДИНА ИЗТИЧАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА ОГРОМЕН БРОЙ СЪНАРОДНИЦИ, А МИСИИТЕ НИ НЕ СМОГВАТ ДА ИЗДАВАТ ДОКУМЕНТИ В ЗАКОНОВИЯ СРОК! САМО ЗА ПРИМЕР, В ПОВЕЧЕТО МИСИИ ВСИЧКИ ДАТИ ЗА ПО 4-5 МЕСЕЦА НАПРЕД СА ЗАЕТИ, А СЕ ЗАПИСВАТ ЕДВА ПО 5-10-15 ДУШИ НА ДЕН! ДОРИ В ОПРЕДЕЛЕНИ КОНСУЛСТВА СЕ ЧАКА 6 МЕСЕЦА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, ОЩЕ 2-3 ЗА ПОЛУЧАВАНЕ! ОТДЕЛНО ИМА ЗАБРАНА ЗА ПЪТУВАНЕ!

Очакваме отговор от МВнР, как и по какъв начин за лицата в чужбина, които в момента са жертва на тези забрани, и в невъзможност от страна на държавата да изпълни законовите им задължения, ще се намери решение на проблема! Било то на ниво Министри в ЕС или договорки между държавите индивидуално!

Изпращам копие от писмото и до МВнР и Народно събрание, защото мисля, че е нужно да бъдат и те информирани за проблема!

Благодарим предварително, за всички позитивни промени, които до днес за тези години обещахте и направихте, като и за бъдещите поети такива ангажименти, които в момента се подготвят!

С уважение,

Петър Анастасов, о. Крит

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.