Home » Авторски страници, политика

Иск за премахване нарушенията на правото на ЕС

2017.10.16 Няма коментари
Spread the love

Днес във Върховния административен съд на Р. България е бил внесен иск за премахване на нарушенията на правото на ЕС от Гражданско-процесуалния кодекс и от ЗИД на ГПК, разглеждан в момента от 44-то Народно събрание. Копие от този иск е изпратено и до председателя на Комисията по петиции към ЕП, Сесилия Викстрьом, всички евродепутати към посочената комисия, омбудсмана на ЕС Емили О’Райли, институции в България. В иска се казва:

“Съгласно решение от 13.03.2007 г. по дело С-432/05 Unibet Ltd. (Голям състав), следва да спрете с Ваше разпореждане веднага действието на разглеждането на настоящите законопроекти по ЗИД на ГПК – 2017 г., да изискате документацията от НС, заверена по съответния ред от него, и да сравните ЕС норми с предложените национални такива от депутатите при 44-то НС на Република България с оглед процесуалното обезпечение по прилагане на ПЕС.

Моля да задължите с акт на съда, НС да предостави обезпечение по прилагането на ПЕС с настоящите ЗИД на ГПК, както и самия ГПК, с цел избягване на създаване на заблуждаваща практика и нанасяне на щети за пазарите в ЕС съгласно чл.6 от Регламент 1/2003/ЕО и СЕ – Ваше служебно задължение във връзка с решение по дело С-312/93 Peterbroeck на Съда на ЕС, без ограничение във времето на действие на актовете на ЕС от 01.01.2007 г. съгласно решение по дело С-2/09 Петър Калинчев на СЕС, както и излишно натоварване на съдебната система в България със заблуждаваща практика.

Моля ВАС да премахне нарушенията на правото на ЕС съгласно практиката на СЕС в посочените ЗИД на ГПК, както и в самото ГПК, като ни призовете на съд по спешност и присъдите обезщетение за нарушение на ПЕС назад и напред във времето.”

Следва целият текст.

С вх. № 15567/16.10.2017 г. във Върховен административен съд – иск за премахване на нарушенията на правото на ЕС от ГПК и от ЗИД на ГПК, разглеждан в момента от 44-то Народна събрание – Комисия по правни въпроси:

копие лично до: г-жа Сесилия Викстрьом – председател на Комисията по петиции
на Европейския Парламент

всички европейски депутати към посочената комисия
по петиция 0063/2017 [email protected] [email protected]

копие: г-жа Емили О’Райли – Омбудсман на ЕС
[email protected]

До: Върховен административен съд
бул.“Стамболийски“ № 18, София – по спешност !

Копие – ответник: 44-то Народно събрание на Република България – по ел. път
копие: Комисия по правни въпроси към 44-то Народно събрание
[email protected] към негов вх.№ ПГ-7194-И-57/25.09.2017 г,

копие: Държавните и общински институции и органи

И С К

от Георги Найденов ЕГН…
с адрес: София, ж.к.
тел.: +359… , ел.поща: …

Относно: Законопроект за ЗИД на ГПК – на общ законопроект № 753-03-17 от 19.07.2017 г. на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова-Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г. – http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-4.pdf

Правно основание: чл.28, ал. 2, т. 5 от закона за нормативните актове – чл. 4, § 3 от ДЕС – изискване за лоялно сътрудничество на държавите-членки (ДЧ) в ЕС по прилагане на примата на ЕС и директното му приложение, внедрено в националното законодателство на Република България по чл. 280 от ДФЕС, във връзка с чл. 633 от ГПК и последващи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,

Доколкото националните институции чрез Република България са прехвърлили правата си в областта на конкуренцията по чл.3 от ДФЕС на ЕС институции, изключителната компетенция по съгласуването и създаване на законодателните актове, валидни за територията на целия ЕС, съгласно предложенията по посочените ЗИД на ГПК – законопроекти № 753-03-17 от 19.07.2017 г. на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова
Найденова и Полина Цветославова Цанкова-Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г. НЕ Е НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, и националният законодател не е представил основания и мотиви за причините за измененията на ГПК, съгласно чл.28 от ЗНА, както и за съответнието му с правото на ЕС – ПЕС чрез кодификация на нормите, в него, както сега, така и преди това от 2008 г., съгласно СОМ(2014)144/11.03.2014 г. – съобщение на ЕК до всички ДЧ чрез Съвета й и други ЕС органи за прилагане на правото на ЕС и неговото върховенство от всички органи на ДЧ.

При положение, че националният законодател реши да създава вътрешно законодателство в тази област, то следва да е съгласувано с ЕС институции, както и да отговаря на съображение № 34 от дело С-215/11 на Съда на ЕС за принципа „ефективност“ на ПЕС.

Не е изяснено от правна страна от НС, как новото законодателство, както и старото, дали отговаря на чл. 3 от Регламента 805/2004/ЕО и СЕ за безспорни вземания, след като същият Регламент е с директно приложение при колизия на ГПК по силата на чл.15, ал. 2 от ЗНА с чл.410 и 417 от ГПК за безспорни вземания.

По част от същите съображения, Комисията по петиции към Европейския Парламент счете за допустима нашата петиция, която е публично достъпна на неговия сайт под № 0063 /2017 и ни уведоми официално с писмо на председателката й на 30.06.2017 г. под № D 310767.

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, МОЛЯ ПОЧИТАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Съгласно решение от 13.03.2007 г. по дело С-432/05 Unibet Ltd. (Голям състав), следва да спрете с Ваше разпореждане веднага действието на разглеждането на настоящите законопроекти по ЗИД на ГПК – 2017 г., да изискате документацията от НС, заверена по съответния ред от него, и да сравните ЕС норми с предложените национални такива от депутатите при 44-то НС на Република България с оглед процесуалното обезпечение по прилагане на ПЕС.

Моля да задължите с акт на съда, НС да предостави обезпечение по прилагането на ПЕС с настоящите ЗИД на ГПК, както и самия ГПК, с цел избягване на създаване на заблуждаваща практика и нанасяне на щети за пазарите в ЕС съгласно чл.6 от Регламент 1/2003/ЕО и СЕ – Ваше служебно задължение във връзка с решение по дело С-312/93 Peterbroeck на Съда на ЕС, без ограничение във времето на действие на актовете на ЕС от 01.01.2007 г. съгласно решение по дело С-2/09 Петър Калинчев на СЕС, както и излишно натоварване на съдебната система в България със заблуждаваща практика.

Моля ВАС да премахне нарушенията на правото на ЕС съгласно практиката на СЕС в посочените ЗИД на ГПК, както и в самото ГПК, като ни призовете на съд по спешност и присъдите обезщетение за нарушение на ПЕС назад и напред във времето.

Настоящият иск е по силата на прилагането на ПЕС от националните съдии, които първо са съдии в ЕС съгласно резолюция на Европейския парламент от 09.07. 2008 г.(2007/2017 (INI) ), и се произнасят за съответствието на наднационални актове на ЕС спрямо актовете на националните институции, за които последните носят обективна отговорност при нарушение.

Приложение: Банково бордеро за платена д.т. от 10 лв. за съда

 

София,                                                                   С уважение:

14.10.2017 г.                                                                       Георги Найденов

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.