2024-03-04

Ден: 19.07.2014

Общо 23 членове от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) внесоха предложение за резолюция относно сурогатното...