2023-06-03

Месец: февруари 2014

Българска агенция за инвестиции, в качеството си на координатор по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”,...
За поредна година Дружество „Приятели на САЩ”, Клубът на американските възпитаници в Кърджали (US Alumni Club), Посолството...