Home » Избрано

Обръщение на “БАП-гр.София“ към пенсионерите и кандидатите за такива

2011.01.22 Няма коментари
Spread the love

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

на

Българската Асоциация на Пенсионерите -“ БАП-гр.София “

(съдебно регистрирана на 3.11.2010г. )

към

пенсионерите и кандидатите за такива

(независимо от основанията за това )


Само онзи, който е свободен

Може да се нарече човек.

Човек трябва да намери сили в себе си

Да се изправи сам срещу стихиите.

Хр. Ботев

БАП–гр.София” работи със силата на словото за истински чистата идея надпартийното обединение на хората, натрупали през годините високо чувство за отговорност, станало част от тях и живота им, за бъдещето на техните деца и внуци.

Нашите основни цели са :

– чрез партийна независимост и помощта на обществените медии да ин-формираме и да оказваме пряк и ефективен контрол над избраните (самоиз-бралите се !);

– да се обединим и с общи бъдещи действия в правилната посока и ефикасно взаимодействие помежду ни да създадем инициативни екипи, чрез които с всички законови средства да защитаваме погазените ни кон-ституционни права и потребности за биологичното ни оцеляване.

Засега,“БАП–гр.София”, независимо от натиска на партийно-обвързаните “активни“ координатори, успява до го преодолее и гарантира, че в този си състав продължава да бъде независима надпартийна структура.

Искрено вярваме, че, макар и бавно, но с последователни и целенасочени действия броят на повярвалите и подкрепящи ни привърженици на идеята ще рас-те с всеки изминал ден.

Така с общи усилия ще изграждаме организацията със ”ЗАБРАВЕНИТЕ” от държавата хора с посребрените вече коси срещу геноцида над тях през послед-ните 20(двадесет) години, защото през целия си съзнателен живот те са влагалитруд и пари за заслужено достойни старини.

Крайно време е всеки български гражданин да осмисли и да разбере, че еРаботодател на управляващите, който по време на избори ги “посочва поимен-но” и ги “назначава”.

Ето защо, само обединени заедно ще можем да упражняваме ефикасен контрол, ще изискваме уволнения,ще търсим отговорност за нанесени щети от всякякъв характер заради действия и/или бездействия, както и заради безхаберие и непрофесионализъм!

Председател на “БАП- гр.София” – Н. Говедаров,

Техн. Секретар – инж. В. Цветева,

За р-н “Люлин” – Л. Илиева,

За р-н “Г.Баня” – В. Котова

————————–

Б А П – г р. С о ф и я
(съдебно регистрирана на 3.11.2010г.)

Обзор – отчет пред читателите, симпатизантите и
активно работещите за идеята на обединението
с цел упражняване на граждански контрол !

1. Изграждане

Координатори от гр.София, упълномощени документално от Временното национално ръководство инициираха и на 17.02.2010г. учредиха Софийската организация на БАП. Този факт шокира самоизбралия се Временен председател на БАП г-н Джонев и председателя на “Гражданско обединение за България” – арх.Куков. Срещу нас се започна тотален брутален натиск (без да бъдат подбирани средствата за това) от страна на техните протежета, допълнително “назначени” като “Главни координатори“ – господата Д.Кисимов и Гр.Господинов. До настоящия момент никой от посочените по-горе четири лица не е представил достоверен документ от Комисията по досиетата за принадлежност към структурите на ДС. Чрез мащабни манипулации и натиск върху председателите на изградените организации те насаждаха недоверие и предизвикваха скандали.С това си поведение те опетниха чистата идея БАП и хвърлиха сянката на съмнение и недоверие и върху медийния ни партньор – вестник “Над 55”. Опасността да се разруши изграденото с оромни усилия беше съвсем реална! По тази причина се наложи БАП-гр.София да се пререгистрира като организация съгласно всички изисквания на закона. Получихме съдебното решение на 3.11.2010 г. с регистрация в обществена полза. Винаги обявяваме и подчертаваме тези факти, от една страна, за да ни разграничават от другите нелегитимни структури , а от друга – да припомним на всички хора, които не знаят истината, и възнамеряват да присъстват на обявеното и насрочено за 28.01.2011г. Общо събрание на БАП, че ще им бъде предоставена “прекрасната “ възможност да “налеят отровата” за разделението и партийната зависимост на организацията.

2. Дейност

2.1.“Кръгла маса” по въпросите на пенсионната реформа в МТСП – диалог на г-жа Хр.Митрева и екип с представители на пенсионерски организации, като:
– “Народен юмрук”- проф.Лозан Стоименов;
– “Съюз на пенсионерите –2004” – Цв.Минков;
– “Гражд.Обединение за България” – проф.Кр.Стоилов;
– “БАП” – Н.Москов,К.Недев,Н.Говедаров,Н.Костова,В.Цветева;
и др.
1-ва среща-27.10.09 г. Представяне и общ разговор;
2-ра среща – 24.11.09 г. Говорилня ,провокирана от г-жа Н.Лазарова;
3-та среща – 29.12.09г. Обявени от МТСП пет работни групи по теми, представени в табличен вид;
4-та среща – 26.01.10г. Хр.Митрева и Е.Мирославов. След зададени въпроси относно взетите към момента решения и отговорите по темата “Пенсионна реформа” предупредихме, че ще стигнем до съда в Страсбург. Без време под предлог “ангажименти” г-жа Митрева напусна залата.
5-та среща –30.03.10г.(вече в НОИ) в присъствието на г-жа Кръстева – отдел “Пенсии”, г-жа Ганчева-отдел “Анализи, прогнози и планиране”, г-н Милошев -Правен отдел и зам.председателя на НОИ- г-жа Караиванова.
Ние от БАП-София за пореден път представихме позициите си по пенсионната реформа и по темата “Няма пари за пенсии”.
6-та среща –27.04.10г. Променена е процедурата – във времето, обявено за приемно за всички граждани по всички въпроси. Само техническият секретар на БАП-гр.София инж.В. Цветева успя да се срещне с г-жа Митрева и г-жа Караиванова, за да поиска отговори и информация за взетите решения. Разбрахме, че групите ще продължат да работят до м.май, а общественото обсъждане ще продължи до м.септември.
7-ма среща – 26.07.10г.-х-л”Родина”- “кръгла маса” с г-жа Митрева, вече като управител на НОИ, с представители на организации от цялата страна, но без нито един представител на изпълнителната власт.

2.2. Резултати
Организацията на БАП-гр.София – кв.”Г.Баня” с председател г-жа В.Котова подаде аргументирани искания до кмета на Столична Община да отпадне определението “курортен” за квартала им, който е без инфрструктура и с минерална вода само за търговски цели, без поликлиника и клуб за пенсионерите. Молба със същото искане бе подадена и до министър-председателя на Р.България. Тази активна гражданска позиция бе уважена от Столична община, като “данък сгради” и “такса смет” в кв.”Г.Баня” бяха намалени с 20% (двадесет процента). Така над 20-те хиляди жители на квартала разбраха, че при легитимна организация и последователен натиск обединението в защита на гражданските ни права дава резултати!
С продължителната и изключително всеотдайна работа на г-н Н.Москов на 15.09.2010 г. беше учредена БАП-гр.София-кв”Люлин”с председател Л.Илиева. Благдарение на съдебната регистрация от 3.11.2010г.бе осъществена среща на кмета на кв.”Люлин” г-жа Серафимова с УС на БАП-гр.София и ръководството на организацията в квартала. След като се запознаха с представените докумен-ти в присъствието на народния представител от ГЕРБ г-жа Йоана Кирова и зам. кметовете на общината беше взето решение последната да предостави за пен-сионерите помещение от 160 кв.м., а получихме и уверение за други такива във всеки микрорайон. Засега очакваме изпълнението на поетия ангажимент след взимане на решение в поредната сесия на Общинския съвет към Столична община и отпускане на средства за финансиране на обекта.
Регистрацията на организацията в обществена полза, както и приетия Устав ни дава право (след сключване на договор) да представляваме организации в защита на тересите на гражданите.
Към организацията ни по тема “ Обществено обсъждане на градоустройствения план на кв.”Люлин” чрез договор се присъединиха:
– “Координационен съвет на Гражданските формации в р-н “Люлин”;
– “Инициативен комитет –Люлин” – г-жа Мария Райчевска;
– Гражд.сдружение “ Д.И.А.Л.О.Г.”- г-жа Есм.Камбурова;
Асоцииран член към БАП-гр.София-кв.”Люлин” е и Дружество “Доверие”(диабетици) с представител г-жа Андреева.
БАП-гр.София, изразявайки интересите на гражданите за чист въздух и природа поема инициативата за защита на занемареното богатство – част от “белите дробове” на столицита ни –“Западен парк”, като чрез поредното “планиране” е “подготвено” неговото застрояване. Затова призоваваме към проява на активна гражданска позиция за да спрем наглата инвазия на бизнеса срещу природата.
Призоваваме природозащитните организации да продължат още по-усърдно работата по темата.
Изразяваме нашата дълбока благодарност към медийния ни партньор – вестник “Над 55”,чийто екип натоварихме с огромна обществена отговорност.
Благодарим и на “Вестник за Люлин”,който с публикациите си ни помага да доизграждаме организациите, а чрез независимите медии гражданите трябва да повярват,че заедно могат и ще успяват!
Надяваме се, че с гореизложеното доказваме, че основния принцип на БАП-гр.София не е консумиране на средства (в т.ч. и финансови), а натиск върху местната власт за нейната непосредствена ангажираност към хората с проблеми съобразно Европейските норми за правата на човека в целия диапазон на понятието.

УС на БАП- гр.София

—————————-
P.S. Николай Говедаров притежава документ от Комисията по досиетата за непри-частност към структурите на ДС и разузнавателните служби на БНА (изх.№ КИ-4-09-19014 от 13.11.2009г.).

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.