Home » Избрано

Министерството на правосъдието за кандидатурата на Р.Желева

2010.01.15 Един коментар
Spread the love

Министерството на правосъдието в България защити Румяна Желева с писмо подписано от зам. министър Жанета Петрова (вижте PDF документа тук)
Нека си припомним, че все още Румяна Желева не е отговорила на запитване на наши емигранти от Вашингтон по повод на предишно писмо на същата зам. министър Петрова (вижте тук)

One Comment »

 • Botev said:

  Имоти – Желева – Имоти Прим

  Следната хронология извадена от Търговския и Имотния регистър дава интересно допълнение към картината с бизнес делата на Румяна Желева.

  07.11.1998 Калин Рогачев и Красимир Желев (съпругът на Желева) основават фирмата “Глобал Консулт” ООД

  27.12.2000 Стамен Чолаков и Светослав Донев влизат в капитала на “Глобал Консулт” ООД чрез фирмата “НОБЛЕКС” ООД. Донев и Желев са отдавнашни познати и до момента са в борда на ВИК “Бургас”.

  19.02.2003 г. Появява се фирмата “Източни имоти” – ООД със съсобственици Светослав Донев, Стамен Чолаков, Станислав Касъров, Николай Кожухаров и Людмила Георгиева, която става управител.

  21.10.2003 “Глобал Консулт” – ООД става съдружник на “Източни имоти” – ООД с 40% от капитала. Към този момент управител на “Глобал Консулт” е Румяна Желева и нейният подпис стои на дружествения договор. Другите двама съдружници в “Източни имоти” са Младен Желязков и Светослав Донев.

  10.02.2004 “Глобал Консулт” – ООД става собственост на Пламен Панайотов и Костадин Костадинов. Желев и Донев вече не са свързани с фирмата.

  14.09.2004 “Глобал Консулт” ООД решава да се пререгистрира като “Глобал Консулт” ЕООД. Костадинов продава всичко на Панайотов, който става едноличен собственик.

  09.06.2006 “Глобал Консулт” – ЕООД става собственост на Румяна Желева, която купува фирмата от Пламен Панайотов. В този момент тя става собственик и на 40% от “Източни имоти” – ООД

  21.04.2007 Управителят на “Източни имоти” – ООД Младен Желязков основава “Източни имоти Прим” – ЕООД, което е 100% собственост на “Източни имоти – ООД”

  Така излиза, че Желева чрез “Глобал Консулт” – EООД има участие със собственост в две дружества.

  Нека видим каква дейност развиват тези фирми през 2007-2009 г., когато Желева е евродепутат. За този период тя твърдеше пред Комисията на европарламента, че фирмата и има “Нула активност” и съответно няма какво да декларира. Но фирмите притежавани частично от нейната фирма проявяват активност, макар и скромна.

  “Източни имоти ПРИМ” от юни 2007 г. дава под наем на офис на СИБАНК :

  Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

  Да, да, СИБАНК!

  “Източни имоти” през 2007 г. купува и продава парцел в Свети Влас:

  22/05/2007
  Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXX Димо Николов Драгов
  КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

  08/10/2007
  Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
  КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

  Румяна Желева излиза от “Глобал Консулт” през април 2009 като фирмата се преименува на “Ауто СПА”, а дяловете на Желева са изкупени от Ивет Колева и… Светослав Донев.

  За 2007 и 2008 Желева не е декларирала приход от наема, който “Източни имоти ПРИМ” получава от СИБАНК, нито от сделката с парцела на “Източни имоти” във финансовите отчети на “Глобал Консулт”.

  Това може да означава, че печалбата е изцяло усвоена от нейните съдружници.

  Но може да означава и друго.

  По материала работиха Атанас Чобанов и Асен Йорданов

  Приложения:

  1) ДВ бр. 64 Петък, 18 юли 2003 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

  Бургаският окръжен съд

  на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Източни имоти” – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Людмила Ангелова Георгиева. 26300

  2) ДВ бр. 10 Петък, 6 февруари 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

  Обява/Съобщение

  Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.X.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Николай Росенов Кожухаров и Людмила Ангелова Георгиева; вписва като съдружници “Ноблекс” – ООД, Бургас, и Младен Желязков Желязков; освобождава като управител Людмила Ангелова Георгиева; вписва като управител Петранка Кирова Папазова. 63992

  3) ДВ бр. 60 Петък, 9 юли 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

  Обява/Съобщение

  Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промяна за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Стамен Костадинов Чолаков, Станислав Милчев Касъров и “Ноблекс” – ООД, Бургас; вписва като съдружник “Глобал Консулт” – ООД, Бургас; освобождава като управител Петранка Кирова Папазова; вписва като управител Веселина Стойкова Донева; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2. 7629

  4) ДВ бр. 81 Вторник, 11 октомври 2005 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

  Обява/Съобщение

  Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.XI.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава като управител Веселина Стойкова Донева; вписва като управител Младен Желязков Желязков. 39517

  5) ДВ бр. 13 Петък, 8 февруари 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

  Обява/Съобщение

  Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава Александър Жеков Петров с последен известен постоянен адрес София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 2А, вх. Г, и последен известен и настоящ адрес Бургас, ул. Шейново 2, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2008 г. в 13,40 ч. и на 9.IV.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 278/07, заведено от “Източни имоти” – ООД, Бургас. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 6327

  6) ДВ бр. 71 Вторник, 12 август 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

  Обява/Съобщение

  Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Източни имоти Прим” – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Младен Желязков Желязков. 1405

  В Служба по вписванията – Несебър

  Данни за лицето ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД ЕГН/ЕИК: 102836080

  Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 26690

  № от дв. вх. рег 10111

  Дата от дв. вх. рег 08/10/2007

  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт Продажба

  Акт Том 42

  Акт номер 106

  Година 2007

  Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

  КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан

  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

  № от дв. вх. рег 3864

  Дата от дв. вх. рег 22/05/2007

  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт Продажба

  Акт Том 15

  Акт номер 106

  Година 2007

  Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Димо Николов Драгов

  КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

  В Служба по вписванията – Бургас

  Данни за лицето ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД ЕГН/ЕИК: 147141788
  Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 136292

  № от дв. вх. рег 8192
  Дата от дв. вх. рег 28/06/2007
  Книга ВПИСВАНИЯ
  Тип Акт ДОГОВОР ЗА НАЕМ
  Акт Том 005
  Акт номер 215
  Година 2007

  Страни НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 102806080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
  НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 147141788 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД
  НАЕМАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 831686320 СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

  Атанас Чобанов
  http://www.atanas.fr

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.