2024-05-20

Ден: 03.01.2010

„Загубено десетилетие“ за икономиката на САЩ, така официалната статистика на американското правителство определя началото на 21 век.Анализът...