2023-05-30

2 thoughts on “20 години – строихме или рушихме България

 1. Виж: НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-ABCDЕ), 2010-01-26,
  http://iankov.blogspot.com/2010/01/2-abcd.html

  Виж: НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-ABCD), 2009-12-13,
  http://iankov.blogspot.com/2009/12/2-abcd.html

  Виж: НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-АВC), 2009-10-28,
  http://iankov.blogspot.com/2009/10/2-c.html

  Виж: НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ (2-АВ), 2009-10-27,
  http://iankov.blogspot.com/2009/10/2_27.html

  Виж: НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ (2-А) , 2009-10-26,
  http://iankov.blogspot.com/2009/10/2_26.html

 2. ЕТО Я ПЪРВОПРИЧИНАТА!

  2009-08-02
  НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2)

  Address for letters:

  Янко Н. Янков –

  Председател на Партия Либерален конгрес,

  Председател на Съюза на юристите-демократи,

  Председател на УС на Базисния Институт

  за Проучване и защита на човешките права

  ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38

  Ianko N. Iankov

  Dianabad, Block 4, ap. 38

  1172 Sofia

  Bulgaria

  Web sites:

  http://iankov.info

  http://iankov.com

  http://velyovski.blogspot.com

  http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

  http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

  http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

  http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

  http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

  http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

  ================================================================

  03 Август 2009 г.

  Чрез: Софийския районен съд,

  Първи район, 13-ти състав ,

  гр. дело № 4013/1991 г.

  До: Върховния Касационен съд

  Иск за отмяна

  на влязло в сила съдебно решение

  ***

  До Главния прокурор на България

  бул. „Витоша” № 2

  1000 София

  Към вх. № 11944/09.07.2007 г.

  Искане за наказателно разследване

  на съдии за извършено от тях

  престъпно легитимиране

  на нелегитимни субекти

  и използуване на правосъдието

  за престъпно увреждане

  на законни права и интереси

  на легитимните членове

  на общественото функциониране

  ***

  До г-н Бойко М. Борисов –

  Министър-Председател на България

  Министерски съвет (МС)

  бул. „Княз Дондуков” № 1

  1000 (1194) София

  До г-н Цветан Г. Цветанов –

  Заместник Министър-Председател

  и Министър на вътрешните работи

  Министерство на вътрешните работи (МВР)

  ул. „6-ти Септември” 29

  1000 София

  Искане за предоставяне

  на обществена

  и правосъдно-релевантна информация

  ***

  Първо:

  По предвидения в Закона ред на 09.10.1991 г. съм предявил пред Софийския Районен съд Иск да бъде постановено решение, съгласно което да бъде установено, че според действуващото законодателство до 10.04.1990 г. Българската комунистическа партия (БКП) не е съществувала като легитимно юридическо лице, и че следователно нелегитимно е и съществуването на Българската социалистическа партия (БСП), която претендира да е правоприемник на БКП.

  В Иска ми изрично и ясно е посочено, че тъй като БКП не е съществувала като легитимно юридическо лице, то и извършената през 1990 г. т. нар. „промяна в наименованието” е юридически несъстоятелна, и поради тази причина и на това основание и Българската социалистическа партия няма статуса на легитимно юридическо лице.

  На 26.03.1992 г. Софийският районен съд, Първи район, 13-ти състав, постанови Решение по гр. дело № 4013/1991 г., съгласно което „признава за установено по отношение на Партия Либерален Конгрес, че по действуващото до 10.04.1990 г. законодателство Българска комунистическа партия, чийто юридически правоприемник претендира да е Българска социалистическа партия, не е съществувала като легитимно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, партия”.

  Второ:

  Тъй като това Решение бе оспорено от ответника БСП, на 22 юли 1992 г. Софийски градски съд (СГС), Гражданска колегия, Първо гражданско отделение, постанови Решение, съгласно което бе отменено Решението на Районния съд.

  Решението на СГС бе постановено при Особено мнение на Председателя на съдебния състав съдия Елса Ташева, която изключително обстойно и аргументирано изрази категорично „несъгласие с решението на настоящата инстанция”, и изрично настоя: „Ето защо следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ГПК, като решението бъде отменено и вместо него постановено друго с отрицателно установителен диспозитив срещу ответника”.

  Така отменителното решение на Втората инстанция фактически е било постановено от съдебните заседатели Екатерина Иванова и Алексей Иванов при аргументираното противопоставително мнение на Председателя на съдебния състав.

  Трето:

  Тъй като това решение, естествено, бе атакувано от мен по реда на т. нар. „преглед по реда на надзора”, на 09.03.1993 г. Върховният съд, Пето гражданско отделение, постанови Решение, по силата на което остави без уважение моето искане за преглед и отмяна на решението на Софийския градски съд.

  Решението на Върховния съд бе постановено под председателството на съдията Димитър Гочев и при участието на съдиите Николай Урумов и Маргарита Златарева.

  Специално внимание заслужава фактът, че участвуващият в делото представител на Главния прокурор (Цв. Сурлекова) изрично, ясно и недвусмислено бе заявил, че втората инстанция е извършила съществени нарушения на процесуалния закон, поради което е необходимо да бъде отменено решението на Софийския градски съд.

  Четвърто:

  Неотдавна по официален начин стана публично известно, че съдията Димитър Бонев Гочев е бил агент на комунистическата Държавна сигурност.

  Тъй като държавно-политическият режим, в полза на който посоченият агент е работел, официално и чрез Закон е обявен за престъпен; тъй като понастоящем съществуват всички необходими факти, доказателства, аргументи, съображения и основания в полза на тезата, че функционерите на престъпния комунистически режим са продължили и в момента продължават да действуват против Истината, Справедливостта, Правото, Демокрацията и Нормалното обществено функциониране; и тъй като в частност съществуват всички необходими условия и предпоставки да бъде считано, че постановявайки своето решение като съдия, агентът на ДС Димитър Бонев Гочев е действувал изцяло в престъпен интерес на „партията” БСП, в която именно както по време на постановяването на съдебното решение, така и днес, са заемали и заемат висши ръководни постове видни ръководители на престъпната комунистическа Държавна сигурност, чийто агент е бил и посоченият съдия, то ПОВЕЧЕ ОТ ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е БИЛО ПОСТАНОВЕНО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПОСОЧЕНИЯ СЪДИЯ, ПОДЛЕЖИ НА ОТМЯНА.

  В този именно смисъл:

  Þт. нар. „политическа партия БСП” никога не е имала и в момента няма легитимен статус;

  Þпрез последните почти две десетилетия БСП напълно достойно е продължила стогодишните традиции на престъпната терористична организация БКП;

  Þцялото досегашно (включително и правителствено!!!) участие на БСП в политическия живот на България е нелегитимно, престъпно и терористично;

  Þучастието на БСП във всички, вкл. и в последните парламентарни избори, е нелегитимно, нелегитимно е и нейното присъствие в сега действуващото Народно събрание.

  Пето:

  Ноторно известно е, че още през юни и юли 2007 г. заместник-председателят на предишната Комисия по досиетата Евгени Димитров публично заяви, че лично е бил установил принадлежността към ДС на голямо множество съдии, имената на които сегашната Комисия просто е „скрила”.

  Тъй като моето лично мнение е, че такива ангажирани с ДС и БКП/БСП съдии са били още и останалите посочени по-горе съдии, то повече от очевидно е, че всичките факти в това отношение подлежат на съответното юридическо структуриране; и че посоченото решение на Върховния, респ. на Градския съд по цитираното дело, подлежи на преглед и отмяна.

  Засега Мафията разсекрети агентурната принадлежност само на Председателя на съдебния състав, постановил посоченото престъпно Решение на Върховния съд. Но преди това, в съответствие със сключения договор със сатаната, Димитър Бонев Гочев беше пребогато възнаграден, като бе институционализиран за член на Европейския съд за защита на човешките права в Стразбург (със заплата и привилегии, на които биха завидели дори повечето президенти на републики!) и като член на българския Конституционен съд (с аналогични финансови облаги и привилегии).

  Разбира се, днес България щеше да е съвсем друга, ако на 9 март 1993 г. Димитър Гочев не беше препотвърдил договора си със сатаната.

  Николай Урумов също така не беше пренебрегнат – скоро след съдбоносното за България решение от 9 март 1993 г. той беше назначен за Председател на отделение във Върховния административен съд и днес все още е на върха на магистратския сатанинско-мафиотски слугинаж.

  Маргарита Златарева също така получи щастието да се радва на 30-сребърников член в кресло на Конституционния съд.

  Шесто:

  Ноторно известно е, че:

  Þименно по време на управляващия мандат на БСП Правителството (Министерският съвет) бе издигнало кандидатурата на Димитър Бонев Гочев за съдия в Международния наказателен съд в Хага;

  Þтова несъмнено е било свързано именно с неговата не само агентурна свързаност с ДС, но и с мафиотската му свързаност с БСП, в полза на която той е бил постановил посоченото съдебно решение.

  Във връзка с това на основание правната регламентация на достъпа до обществена информация предявавам пред сегашното Правителство искане да ми бъде предоставена лично на мен, и отделно от това на Съда и на Прокуратурата цялата налична в МС и МВР документацзия, свързана с името на съдията (лицето) Димитър Бонев Гочев.

  Седмо:

  На основание така посочените факти и изложените съображения предявявам пред Върховния Касационен съд настоящия Иск за отмяна на въпросното влязло в сила съдебно решение.

  Приложение: един брой копие за надлежно връчване на ответника.

  03 Август 2009 г. Янко Н. Янков
  Публикувано от … в 22:28
  Етикети: Ianko Iankov, Ianko Velyovsky, Iankov-Velyovski, БКП, Бойко Борисов, БСП, Димитър Гочев, иск, МВР, Янко Янков, Янков-Вельовски
  2 коментара:

  onchoo каза…

  Браво ,дано този път се повдигне завесата зад която се крият ,престъпленията и заговорите на българските комунисти в лицето на БСП!
  Г-н Янко Янков е единсвеният лъч светлина засега в това море от дезинформация и машинации което се нарича Българска държава!
  03.08.2009 13:21:00
  onchoo каза…

  Браво ,дано този път се повдигне завесата зад която се крият ,престъпленията и заговорите на българските комунисти в лицето на БСП!
  Г-н Янко Янков е единсвеният лъч светлина засега в това море от дезинформация и машинации което се нарича Българска държава!
  03.08.2009 13:22:00

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *