2021-12-08

общество

Това не е подаване на оставка. Времето за подаването й отдавна изтече. Това е късане на опашката. Само че...