2024-07-18

политика

Като човек, чийто корени са от Близкия изток, нека Ви поставя в две хипотетични, алтернативни ситуации. Първата няма...
Въобще, новината се превърна в корпоративен продукт. Не е важно съдържанието, истинността, гледните точки, евентуални решения, важното...
Както никой не преследва деклариращите се като македонци в демократична Албания, със същите права трябва да разполагат...