2022-10-04

Месец: юли 2020

През изминалите няколко дни БОЕЦ внесохме в Европейската комисия и ЕП, както и до посолствата на държавите...