Home » Archive

Articles Archive for 10 септември 2009

Избрано »

[10 сеп. 2009 | No Comment | ]

от Ясен Пекунов
В някои страни социалният алтруизъм, тоест сътрудничеството с другите за общото благо, се толерира. В други се наказва. Каква е разликата между двата типа държави?
Под социален алтруизъм или социално сътрудничество (public cooperation), се разбират действия на индивида, които не го облагодетелстват пряко, но са от полза за обществото. Ако вземем малко и затворено общество, е много лесно да видим, че такова поведение има дългосрочни благотворни последици. Примери в големи общности за социален алтруизъм са например разделното изхвърляне на боклука или неприкриването на данъци. И в двата случая индивидът …