2022-12-03

1 thought on “Трактора – Кръстник на BG мафията

  1. „Yet Mr. Borisov’s own rise, from fireman, judo coach and bodyguard to the pinnacle of political power, underscores how Bulgaria’s transition from Communism blurred lines between politics, state security and an aggressive, no holds-barred form of money-making that sometimes seemed indistinguishable from organized crime. “ New York Times

    „И все пак собственото изкачване на Борисов, от пожарникар, джудо треньор и бодигард до върха на политическата власт, подчертава как прехода на България от комунизма замъгли линиите между политиката, държавната сигурност и един агресивен, не притежаващ ограничения начин за правене на пари, който понякога изглеждаше неразличим от организираната престъпност. „Ню Йорк Таймс

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *