И зад стените на затвора трябва да има право, законност и справедливост

На 5 декември, понеделник, завеждащ пресслужбата на Министерство на правосъдието, Сашка Андрекова, се обади по телефона, за да информира, че писмото е предадено на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, откъдето трябва да отговорят на тези въпроси. И, че когато получи този отговор, веднага ще го изпрати. За съжаление вече няколко дни отговор от ГДИН на тези въпроси няма. Има само мълчание. Но понеже Главната дирекция бе потърсена най-добросъвестно да потвърди, уточни или отрече информацията, за която става дума в гореспоменатото писмо – ако в ГДИН са имала някакви възражения или уточнения по събраната от нас информация, те можеха да ги изразят. Но не го направиха. А ние като медия все пак не можем да мълчим. И във всеки случай, какъвто и отговор да бяхме получили от ГДИН на поставени въпроси, той щеше да бъде огласен.