БСДД на висок политически форум в Рим

На 17 и 18 ноември т.г. в Рим се проведе политически форум на тема „Как да управляваме Европа?“, организиран от една от най-големите медийни групи EUNEWS. Единствената поканена формация от българска страна беше Българският съюз за директна демокрация /БСДД/, който в лицето на съпредседателя си Таня Тодорова направи впечатляваща презентация на тема: “Популизмът и кризата при традиционните партии по време на избори”. Новата българска партия за директна демокрация се представи блестящо на високия политически форум в Рим.