Бюджет ‘2017 – ще има ли фонд за български организации зад граница?

На свое заседание, проведено на 16 ноември т.г., на което се обсъжда Държавния бюджет за следващата година, в частта му за политиките за българите в чужбина, депутатите от Комисията по политиките за българите в чужбина /КПБЧ/ са обсъдили създаването на фонд към Министерски съвет за финансиране на български организации в чужбина. Този въпрос бе обсъждан и преди време, на друго заседание на Комисията, когато на Държавната агенция за българите в чужина бе възложено да направи програма с критерии за отпускането на средства за български организации и медии зад граница.