Абсурдът задължително гласуване в чужбина. Писмо до институциите

Нашето издание изпрати на 12 октомври т.г. писмо до Народното събрание, ЦИК, премиера, външния министър, с копие до националния омбудсман. Писмото касае промените в Изборния кодекс и въведеното с него задължително гласуване за всички български граждани. В него се казва: “…законодателят, предвиждайки задължително гласуване за българските граждани, не само, че ограничи възможността за гласуване на българските граждани зад граница, но и не ги освободи де юре от задължително гласуване, което според текстовете на Изборния кодекс е задължително за всички. Това е някакъв, надяваме се, нетърсен, но съществуващ абсурд, който се получи с настоящия вариант на Изборния кодекс. И той, освен, че няма никакво логическо основание, застрашава потенциално българските граждани зад граница от загуба на избирателни права. Така освен, че техните избирателни права бяха ограничени с последния вариант на Изборния кодекс, но и те де юре са задължени да ги упражняват, ако не искат да не ги изгубят въобще. И оправданието, че един ден ще се въведе електронно гласуване на български избори, което ще даде възможност на българските граждани зад граница да гласуват по-лесно, не променя съществуващата сега правна и фактическа несправедливост.”