Кога ЦИК е правоприлагащ орган и кога не е

Днес по електронната поща се получи отговор от Централната избирателна комисия, във връзка с писмо на нашето издание, отнасящо се до абсурда – задължително гласуване в чужбина. Писмото бе изпратено на 12 октомври т.г. до различни български институции, включително и до ЦИК.
Отговорът на ЦИК на това писмо, който е подписан от председателя на ЦИК Ивилина Алексиева и секретаря Севинч Солакова, се състои от две изречения и гласи следното…