Процесуални нарушения при отказ за УПО на Ивайло Зартов. Писмо до институциите

Неправителствената организация Обществен съвет за правосъдие е изпратила на 16.08.2016 г. писмо до министъра на правосъдието, председателя на Софийски градски съд, Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и националния омбудсман, във връзка с проведено на 28.07.2016 г. публично заседание за Условно предсрочно освобождаване /УПО/ на Ивайло Зартов. В писмото си до институциите Общественият съвет за правосъдие изтъква, че при проведеното заседание за УПО са били допуснати следните процесуални нарушения…