Творби в специалната литературна рубрика – 2016 г.

Тук събираме линкове към всички публикувани през 2016 г. в специалната литературна рубрика на EuroChicago.com творби. Творбите се публикуват след номиниране и оценка в създадената за целта група във Фейсбук, в която членуват български автори и читатели от страната и по света, и която е отворена за четене и за присъединяване.
Специалната литературна рубрика бе създадена, за да се разшири кръгът на читателската аудитория на българи автори, и познати, и непознати, живеещи в различни точки на света; да се откроят литературни произведения, които други автори са забелязали и харесали в творчеството на свои колеги; да се стимулират контактите, обмена и добрите отношения между авторите.