КПБЧ ще изготви законопроект за изменение на ЗГР

Заседание на такава тема се случи след като български граждани, живеещи в Чешката република, се свързаха с Eurochicago.com и за този проблем бе направена публикация. Тя съдържаше и писмо, изпратено още през 2014 г. от г-жа Сирма Зидаро-Коунова, българска гражданка, живееща в гр. Острава, Чехия, до български институции. Както и отговорът на това писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговор не се е ангажирал тогава с решаването на проблема. След публикацията бе направена и връзка с експертите от КПБЧ и със самата комисия, и депутатите бяха ангажирани с проблема. В резултат на това сезиране на членовете на тази комисия и на експертите към нея с този въпрос, и с това, че координатите на г-жа Сирмо Зидаро-Коунова, както и на главната редакторка на в. „Роден глас“ – Чехия, бяха предоставени на комисията за обратна връзка, КПБЧ направи това заседание, за да потърси решение на този обективен проблем, който не е бил решен досега.