Новините и истината не са едно и също нещо

На 28 февруари 2016 г. в малкия салон на БПЦ „Св. Иван Рилски” в Чикаго за първи път в Америка бяха официално връчени журналистическите карти на новоприети членове в Съюза на българските журналисти.