Българската общност в САЩ в началото на ХХ век

Всичко това довежда до създаване на условия за миграция. Още през първото десетилетие на ХХ-ти век, в районите на Централна Северна България започват да функционират специални агенции, чиито представители се ангажират с набирането на работници и изпращането им зад граница. Хиляди българи се възползват от възможността да заминат в чужбина, където упражнявайки занаят, ще могат да спечелят пари за семействата си. Бъдещите емигранти са представители на населението предимно от планинските райони. Много млади мъже, въоръжени с ентусиазъм, провокирани от липсата на достатъчно земя за препитание, решават да поемат по нов път, който ги отвежда в Америка.