Два проекта за изменения на Закона за българите в чужбина – два различни подхода

В интернет неотдавна се разпространи текст, цитиран по-долу, който съдържа неточни факти и внушения. Главният редактор на Eurochicago.com е принуден от необходимостта да направи последващото изявление. Цел на тази публикация е да внесе уточнения и да направи наложителни поправки.
Следва пълният текст от интернет, без никакви изменения…